Láska jako trám: Ramesse II. a Nefertari byli nejromantičtějším párem starověku

Ze zdi shlíží štíhlá černovláska s mandlovýma očima. Patří jí nejvelkolepější hrobka v Údolí královen. Tu pro ni nechal vystavět její mocný manžel egyptský faraon Ramesse II. Královnu Nefertari prý hluboce miloval…

27.01.2021 - Blanka FišarováSnad žádný jiný panovník se tak hluboce nezapsal do dějin Egypta jako faraon Ramesse II. Jeho jméno připomínají chrámy, kolosální sochy i nápisy, na něž egyptologové narážejí prakticky na každém kroku. Veliký vládce totiž nevynechal žádnou příležitost, aby budoucím pokolením připomněl svou důležitost. Však se také měl čím chlubit!

Za dobu své rekordní šedesáti šesti leté vlády stihl rozšířit egyptské území, vystavět nová města i svatostánky a dát své říši léta blahobytu. Kromě úspěchů na poli válečném i diplomatickém přitahuje pozornost také faraonův vztah k jeho velké královské manželce Nefertari. Údajně se totiž jednalo o snad nejromantičtější svazek v období starověkého Egypta. Co o královně žijící více než před třemi tisíci let víme?

Tajemná krasavice

Na dvůr faraona Sethiho I. dorazí poselstvo z cizí země. Velvyslance doprovází půvabná dívka s útlým pasem a uhrančivýma očima. Patnáctiletého prince Ramesse cizinka okamžitě uchvátí. Brzy poté se s teprve třináctiletou dívkou ožení. Nějak takto mohlo proběhnout seznámení budoucího faraona Ramesse II. s Nefertari. Nebo se vše odehrálo docela jinak? To se bohužel dnes nedozvíme. Na to, že se Nefertari stala hlavní chotí tak významného panovníka, o ní máme žalostně málo informací.

Pravděpodobně však nepocházela z panovnického rodu, neboť nápisy ji nikdo neoznačují za královskou dceru. Někteří historikové se domnívají, že patřila k představitelkám nubijské šlechty, jiní tvrdí, že pocházela z rodiny vysokého dvorského hodnostáře v Thébách. Za Ramesse se zřejmě provdala ještě před jeho osednutím na trůn. 

Ačkoliv měl královský syn rozsáhlý harém žen, žádnou ze svých manželek údajně nemiloval více než Nefertari. Když se po smrti otce stal roku 1279 př. n. l. faraonem učinil z Nefertari velkou královskou manželku. Jednalo se o poměrně neobvyklý krok. Tento titul totiž zpravidla náležel faraonově sestře i ženě v jedné osobě. Ramesse II. si tak Nefertari skutečně musel velice vážit. Co dalšího svědčí o jeho mimořádné náklonosti ke královně?

Sláva Nefertari!

Faraonova vyznání lásky si mohou dnes egyptologové přečíst díky mnoha dochovaným nápisům. „Tyto chrámy tady stojí pro tebe, má nejdražší Nefertari, a navždy budou připomínat tvou krásu a přívětivost,“ hlásá například jeden z textů v takzvaném malém chrámu v Abú Simbelu. Ten nechal Ramesse II. vystavět speciálně pro Nefertari. Už to představuje velkou poctu.

Rovněž skutečnost, že královniny sochy se výškou vyrovnají těm faraonovým, vypovídá o tom, že mocný panovník si své drahé polovičky velmi považoval. Starověcí Egypťané totiž při vyobrazení osob používali takzvanou hieratickou perspektivu. To znamenalo, že velikost postavy v sousoší či malbě se odvíjela od její významnosti. Největší velikosti proto dosahovalo zpodobnění faraona. Tím, že kameníci vytesali Nefertařinu sochu stejně vysokou jako Ramesseho přiznali královně určitou rovnoprávnost. Přesto dal faraon vyniknout své větší důležitosti jinak. Ze šesti soch zdobící průčelí malého chrámu v Abú Simbelu patří pouze dvě královně. Zbylé čtyři zobrazují Ramesseho!

K jiné situaci ovšem dochází v Nefertařině hrobce. Tam malby skutečně oslavují jenom královnu. O jejím pyšném manželovi zde chybí jakákoli zmínka. Pokyny k pracím na této zádušní stavbě vydal Ramesse již v prvních letech své vlády. Nemohl přece dopustit, aby jeho milovaná choť spočinula v nějaké narychlo zbudované komůrce!

Víc než jen matka

Prvořadou povinnost královny v jakékoli době představovalo rození dětí. Této úlohy se Nefertari zhostila dokonale. Svému božskému manželovi darovala nejméně šest potomků, z toho čtyři syny. Ani jeden z princů se však vytouženého nástupnictví nedočkal. Jejich otec je totiž všechny přežil. Však se také dožil asi devadesáti let! Určitý podíl na vládě čekal pouze jednu z dcer – princeznu Meritamun. S ní se Ramesse podle egyptského zvyku oženil. Nikdy jí však nepřiznal takovou pravomoc, jakou dal její matce. Četné doklady totiž svědčí o tom, že Ramesse II. neviděl v Nefertari jen rozkošnou a plodnou manželku…

Královna podle všeho hrála důležitou roli v náboženství. Mnohá vyobrazení ji představují, jak po boku svého manžela obětuje bohům. Rovněž se pyšní tituly jako Paní obou zemí, Paní veškeré půdy či Milovaná bohy. Podobná označení obvykle náležela faraonovi. To naznačuje, že Nefertari podílela na vládě svého muže. K čemu zřejmě Ramesseho inspirovala?

Mistryně diplomacie

Už od počátku své vlády usiluje Ramesse II. o rozšíření egyptského území. K tomu však potřebuje porazit mocné Chetity. Roku 1274 př. n. l.  s cizí mocností svede slavnou bitvu u Kadeše. Přestože ji dochované egyptské prameny oslavují jako velké Ramesseho vítězství, podle historiků jde s nejvyšší pravděpodobností jen o propagandu. Bitva dopadla spíše nerozhodně. Z hlediska dějin tak onen oslavovaný střet vlastně nepředstavuje nic výjimečného, mnohem důležitější událost následuje po bitvě…

Několik let po konfliktu se vlády nad chetitskou říší ujme král Chattušiliš III. Ten k Ramessemu vyšle poselstvo s návrhem mírové smlouvy. Přijme ji faraon? Ano a zásluhu na tom dost možná nese jeho drahá Nefertari. Právě ta se totiž po podpisu smlouvy ujme úlohy diplomatky. S chetitským vládcem a jeho chotí si vymění množství dopisů. Cizí královně dokonce pošle jako dar zlatý náhrdelník!

Co vlastně ve vůbec první známé mírové smlouvě na světě stojí? Oba panovníci se zavazují, že přestanou druhou stranou jakkoli vojensky ohrožovat, navzájem si pomohou v případě nepřátelského útoku od dalšího protivníka a dohodnou se, že ze svých říší vypovědí politické uprchlíky. Tato úmluva nebyla nikdy porušena! I díky tomu mohl Egypt čile obchodovat s okolními zeměmi a Ramesse se mohl věnovat horlivé budovatelské činnosti.

Nenahraditelná?

O několik let později faraon smlouvu stvrdí svým sňatkem s chetitskou princeznou, která přijme egyptské jméno Maathornefrure. Co na to asi říkala Nefertari? Co by, vždyť její muž měl manželek i konkubín mnoho. Věděla, že žádná z jejích konkurentek se jí nemůže vyrovnat. Alespoň to platilo, dokud ji nezradilo zdraví. Ze zbytků královniných ostatků archeologové zjistili, že Nefertari na sklonku života sužovaly četné neduhy. Trpěla například artritidou a kornatěním tepen. Zhruba ve dvacátém čtvrtém roce Ramessovy vlády umírá. I proto se na výjevech v malém chrámu Abú Simbel objevuje Nefertari jen na začátku, pak místo ní vykonává oběti její dcera Meritamun.

TIP: Hrobky faraonů: Záhada ztracených mumií z egyptského Dér el Bahrí

Role Velké královské manželky připadne Esetnofret. Právě ta přivede na svět budoucího faraona Merenptaha I., kterému se na rozdíl od jeho dvanácti bratrů podaří svého dlouhověkého otce přežít. Po Esetnofret si postavení hlavní manželky přisvojí postupně ještě šest dalších žen. Žádné z nich však Ramesse II. neprojeví takovou náklonnost jako Nefertari.


Další články v sekci