Léčba rakoviny může přinést zvláštní vedlejší účinky. Například lepší vidění v noci

Počítačové simulace ukazují, že fotodynamická léčba nádorů zlepšuje pacientům noční vidění

14.12.2021 - Stanislav MihulkaV poslední době se k léčbě některých nádorů využívá fotodynamická terapie. Tato léčebná metoda je založená na látce citlivé na světlo, která je sama o sobě netoxická a má sklon hromadit se v nádorových buňkách. Po ozáření určitým typem světla se taková látka aktivuje a nádorové buňky zničí. Postupně vyšlo najevo, že fotodynamická terapie má zvláštní vedlejší účinky. Pacientům se nápadně zlepšuje noční vidění.

Chemik Antonio Monari z francouzské Université de Lorraine a jeho spolupracovníci díky nedávnému výzkumu zjistili, jak to vlastně funguje. Podstata zvláštního jevu spočívá v tom, že fotoaktivní látka, používaná při fotodynamické terapii – chlorin e6, který je podobný zelenému pigmentu chlorofylu, interaguje s rodopsinem. To je zrakový pigment, který se nachází v tyčinkách sítnice lidského oka.

Molekulární simulace 

Badatelé provedli složité počítačové simulace chemických dějů na úrovni molekul a atomů. O jejich náročnosti vypovídá i to, že výpočty běžely několik měsíců. Ukázalo se, že když chlorin e6 absorbuje infračervené záření, v oku vytváří reaktivní formy kyslíku, což je stejný mechanismus, který se podílí na likvidaci nádorových buněk. V oku tento kyslík stimuluje rodopsin v sítnici a výsledkem je lepší vidění pacientů v noci.

TIP: Sůl nad zlato: Nanočástice soli jsou schopné likvidovat buňky nádorů

Vědci upozorňují, že by nikdo rozhodně neměl zkoušet užívat chlorin e6, aby získal superschopnost nočního vidění. Zároveň ale věří, že by tato reakce mohla být využita v léčbě některých forem slepoty či poruch zraku. Výzkum Monariho týmu je dalším příkladem, jak užitečné mohou molekulární simulace, i když jsou stále na hraně výkonu dnešních počítačů.


Další články v sekci