Nakopnutý palec? Peprnější výrazy skutečně ulevují od bolesti

Peprnější výrazy při náhlé bolesti skutečně přinášejí úlevu. Pozoruhodný experiment navíc ukázal, že velmi podobně pomáhají i některá gesta.

23.03.2024 - Stanislav MihulkaV mezilidské komunikaci občas dojde na ostřejší výrazy nebo gesta, jimiž mluvčí dávají průchod spíše emocím než racionálním vyjádřením. V takovém případě působí sprostá slova a gesta nejen na toho, komu jsou určena, ale i na toho, kdo je použil. Jejich účinek přitom může být poměrně překvapivý.

Americká psycholožka Autumn Hostetterová z michiganské Kalamazoo College a její spolupracovníci nedávno uspořádali pozoruhodný experiment se 111 studenty a studentkami (ženy tvořily v experimentu nadpoloviční většinu). Cílem bylo ověřit vliv výrazů a gest na vnímání bolesti. Jako zdroj bolesti badatelé zvolili často používanou experimentální metodu Cold presser test, která spočívá v ponoření ruky do ledové vody.

Slova, gesta a bolest

Účastníci experimentu měli ruku v ledové vodě a přitom měli používat neutrální výrazy (slovo flat) a gesta (vztyčený ukazováček) nebo tabuizované (tedy sprosté) výrazy (slovo fuck) a gesta (vztyčený prostředníček). Vědci následně měřili čas, za jak dlouho se u zkoumaného subjektu dostaví pocit úlevy. Výsledky experimentu nedávno zveřejnil odborný časopis Psychological Reports.

Badatelé zjistili, že při použití tabuizovaného slova či gesta účastníci experimentu vydrželi mít ruku v ledové vodě průkazně déle. Potvrdili tím předchozí výzkum, podle něhož by vulgární obraty nebo gesta mohly mít analgetický, čili bolest tlumící účinek na člověka, který je používá.

TIP: Jak na úzkost? Odborníci doporučují používat talismany bezpečí

Hostetterovou a její kolegy zároveň překvapilo, že vulgární slova a gesta fungovala prakticky stejně. Vysvětlením by mohlo být, že jejich použití aktivuje stejné neurální dráhy. Zatím není jasné, jakým mechanismem peprnější výrazy a gesta ovlivňují vnímání bolesti, podle všeho ale jde o reálný jev, který určitě stojí za další výzkum.


Další články v sekci