Nový výzkum: Jsou testosteronem nabití samci štědřejší, nebo jsou to šetřílci?

Badatelé ověřovali, jak souvisí množství testosteronu u mužů s jejich štědrostí. Jsou testosteronem nabití samci štědřejší, nebo jsou to spíš šetřílci?

18.03.2021 - Stanislav MihulkaHormony ovlivňují chování lidí v mnoha ohledech. Příkladem může být pohlavní hormon testosteron, který výrazně zasahuje do chování u mužů. Dřívější výzkumy ukázaly, že zvýšená hladina testosteronu ovlivňuje rozhodování muže, přispívá k rozvoji antisociálního chování, škodí romantickým vztahům ze strany muže a někdy dokonce zvyšuje touhu po vlastnictví materiálních statků.

Čínští odborníci nedávno zjišťovali, jak hladina testosteronu ovlivňuje u mužů štědrost. Uspořádali experiment, kterého se zúčastnilo 70 dobrovolníků mužů ve věku 18 až 25 let. Dobrovolníci si v rámci experimentu natírali paže a ramena gelem. U poloviny z nich tento gel obsahoval testosteron, zbylí muži měli gel s placebem.

Experiment se štědrostí

Během experimentu měli tito muži ohodnotit svou sociální blízkost k lidem v jejich životě. Rovněž se měli rozhodnout, zda by se s někým z těchto lidí podělili o finanční obnos, který mohl být různý. Badatelé při tomto rozhodování sledovali aktivitu v mozku dobrovolníků pomocí zobrazování funkční magnetickou rezonancí.

TIP: Nejen genetika: Hladinu testosteronu mužů ovlivňuje prostředí, v němž vyrůstali

Výzkum ukázal, že s lidmi, kteří dobrovolníci ohodnotili jako jim velmi blízké, se všichni podělili zhruba stejně štědře. Rozdíl se ale objevil ve chvíli, kdy došlo na dělení s méně blízkými lidmi. V tomto případě byli muži, kteří se mazali gelem obsahujícím testosteron, méně štědří. Magnetická rezonance rovněž prozradila, že se tito muži odlišovali od kontrolní skupiny s placebem aktivitou v oblasti mozku, která je spojována s empatií.


Další články v sekci