Pavoučí pospolitost: Výhody a úskalí života v pavoučí kolonii

I když mají pavouci celkem zaslouženě pověst vyhraněných individualistů a samotářů, najdou se i mezi nimi nezvykle družné výjimky. Život v pavoučí kolonii má ale i svou odvrácenou tvář.

10.06.2023 - Jaroslav PetrPavouci vytvářejí pospolitosti dvou různých typů. První, méně dokonalý způsob soužití spočívá v tom, že pavouci sice žijí společně, ale přitom každý z nich loví na vlastní pěst a také při péči o potomky si nijak nepomáhají. Takové kolonie vytvářejí zástupci nejméně dvanácti čeledí. 

O poznání vzácnější jsou kolonie druhého typu, které jsou tvořeny příbuznými jedinci. Tyto rozvětvené „rodiny“ budují společné hnízdo, společně snovají sítě, do kterých pak kolektivně loví. O kořist se tito sociální pavouci dělí.

Typickým příkladem velké rodinné kolonie jsou komunity jihoamerické snovačky pospolité (Anelosimus eximius). Ta staví na jedné straně sítě o průměru od 10 do 25 cm, v nichž nachází domov jen několik málo pavouků. Na druhé straně buduje i sítě o průměru 2 až 3 metry s několika tisíci jedinců. Největší popsané sítě snovačky pospolité měřily v průměru 7 metrů a žilo v nich 50 000 pavouků. Nejlépe si vedou kolonie střední velikosti – tedy ani příliš malé, ani příliš rozbujelé.

Velké rodinné kolonie jihoamerické snovačky pospolité (Anelosimus eximius) někdy čítají i desítky tisíc jedinců. Na snímku společně likvidují oběť, na niž by samotní jedinci nikdy nestačili. (foto: Shutterstock)

Dělení kořisti se může zdát z hlediska jednotlivých členů kolonie nevýhodné. Pro samotářské pavouky platí, že co si chytnou, to také sežerou. U snovaček pospolitých se musí pavouk části úlovku vzdát. Kolonie je ale v celkové bilanci výkonnější, než by byli všichni její členové dohromady při lovu na vlastní pěst. Společným úsilím zvládnou snovačky udolat třeba i patnáct centimetrů dlouhou kobylku. Tu by ani ten nejzdatnější lovec kolonie vlastními silami neulovil. Podíl z kořisti tak bývá v kolonii vyšší než průměrný individuální úlovek.

TIP: Rodinný život pavouků: Vražedná a sebevražedná dramata na osmi nohou

Život v kolonii má i ale svou odvrácenou tvář. Námluvy probíhají jen v rámci kolonie, a protože ji obývají členové jedné rodiny, dochází tu velmi často k incestům. Ty mají za následek pokles životaschopnosti pavouků, což nakonec vede ke kolapsu společenstva.


Další články v sekci