Rentgenová observatoř Chandra vystopovala „průduch“ vedoucí z galaktického centra

V blízkosti supermasivní černé díry Mléčné dráhy se nachází „komín“ dlouhý asi 700 světelných let, kterým proudí horký plyn směrem od černé díry. Vědci teď objevili „průduch“ na konci komínu, kterým tento plyn tryská ven.

15.05.2024 - Stanislav MihulkaAmerická rentgenová observatoř Chandra pracuje ve vesmíru již téměř 25 let. Astronomové nedávno využili její pozorování a objevili „průduch,“ který je součástí dříve objeveného „komínu“ vedoucího z galaktického centra.

Komín s průduchem se nacházejí ve vzdálenosti asi 26 tisíc světelných let od Země, v blízkosti supermasivní černé díry Sgr A*. Tyto útvary zřejmě vznikly během předešlých výtrysků z oblasti této černé díry a na jejich udržování se podílejí mohutná magnetická pole. Komín byl objevený již dříve, opět díky pozorování Chandry, evropské rentgenové observatoře XMM-Newton a pozemní soustavy radioteleskopů MeerKAT.

Kouř supermasivní černé díry

Nově objevený průduch se nachází v horní části komínu, ve vzdálenosti asi 700 světelných let od supermasivní černé díry. „Domníváme se, že magnetická pole slouží jako stěny tohoto komínu, kterým proudí horký plyn z centra Mléčné dráhy, podobně jako kouř komínem,“ potvrzuje vedoucí výzkumu Scott Mackey z Chicagské univerzity. „Teď jsme objevili průduch komínu, kterým horký plyn tryská ven.“

Přestože celá struktura připomíná komín, nepochybně jde o zcela přirozenou záležitost. Badatelé se domnívají, že nově objevený průduch, patrný v rentgenové oblasti, vznikl působením rázových vln, vytvořených při střetu horkého plynu z centra galaxie s chladným plynem v oblasti, kde tento průduch pozorujeme. Podrobnosti objevu zveřejnil odborný časopis Astrophysical Journal Letters.

Ve spodní části snímku je zachycena supermasivní černá díra Sgr A*. Středem se táhne modrý „komín“ a výřez v horní části označuje objevený „průduch“. (foto: NASA/CXC/Univ. of Chicago/S.C. Mackey, CC BY-SA 4.0)

Autoři studie jsou přesvědčeni, že horký plyn, který proudí zmíněným průduchem, s největší pravděpodobností pochází ze série událostí, během nichž padá do supermasivní černé díry materiál a následně dochází k výtryskům z bezprostřední blízkosti černé díry, přičemž horký plyn proudí pryč komínem. Badatelé ale zároveň přiznávají, že není jasné, jak často k tomuto procesu vlastně dochází.


Další články v sekci