V amazonské džungli se může ukrývat přes 10 tisíc dávných sídel

Průzkum pomocí laserové technologie LiDAR ukázal, že se v amazonské džungli stále nacházejí dosud neobjevená lidská sídla z předkolumbovské éry.

11.10.2023 - Stanislav MihulkaKácení amazonského pralesa je sice nesmírně destruktivní pro místní ekosystémy, biodiverzitu i celou krajinu, paradoxně díky němu se ale v posledních letech dozvídáme, jak vlastně vypadala Amazonie v předkolumbovské době. Mimo jiné tak zjišťujeme, že se skutečnost velmi liší od našich původních představ panenského pralesa.

Dnes již víme, že v oblasti Amazonie vzkvétala rozsáhlá společenství již od konce nejmladší doby ledové. Dávné civilizace zde budovaly rozsáhlá sídla, zdejší lidé provozovali zemědělství a významně ovlivňovali krajinu. Podle všeho si postupně osvojili řadu znalostí a dovedností, díky nimž vytvořili antropogenní krajinu, nikoliv nepodobnou například dnešní Evropě. Otázkou zůstává, jak intenzivní tyto zásahy do Amazonie vlastně byly.

Tajemství pralesa

Početný výzkumný tým, který vedl Luiz Aragão z brazilského Národního institutu pro vesmírný výzkum (INPE) a britské Exeterské univerzity, odhaduje, že se pod korunami amazonských pralesů stále skrývá více než 10 tisíc osídlení dávných obyvatel Amazonie

Badatelé navázali na předchozí průzkumy, které zahrnovaly snímkování vybraných oblastí Amazonie s využitím laserové technologie LiDAR. V rámci nové studie, zveřejněné v prestižním vědeckém časopisu Science, vědci detailně prozkoumali 5 315 kilometrů čtverečních dříve zmapovaných pomocí LiDARu na různých místech Amazonie a objevili 24 doposud neznámých struktur lidského původu. Jde o opevněné vesnice, obranné a ceremoniální struktury, osídlení na vrcholcích kopců, a také populární geoglyfy.

TIP: Archeologové objevili v Amazonii pozůstatky rozsáhlé sítě zvláštně uspořádaných vesnic

Na základě svých výsledků a předchozích podobných studií vědci odhadují, že se v Amazonii, především v její jihozápadní části, může nacházet 10 272 až 23 648 velkých sídelních struktur z předkolumbovského období. Aragão s kolegy jsou přesvědčeni, že Amazonie zasluhuje přísnou ochranu nejen z hlediska biodiverzity a cenných ekosystémů, ale také kvůli její značné archeologické a biokulturní hodnotě. 


Další články v sekci