Velké mizení: Během půlstoletí prořídly populace zvířat o více než dvě třetiny

Podle nového vydání zprávy o životním prostředí Living Planet Report mizí na Zemi dramatickou rychlostí obratlovci

12.09.2020 - Stanislav MihulkaLidé už dokázali závažně poškodit tři čtvrtiny rozlohy souší a 40 procent pozemských oceánů. Postupující degradace životního prostředí ale nezůstává bez následků. Zasahuje lidské zdraví a také samozřejmě postihuje živočichy i rostliny. Jak uvádí zpráva 2020's Living Planet Report, která je společným dílem WWF International a britské Zoological Society of London, populace mnoha obratlovců ve světě rychlým tempem řídnou.

Ze zprávy, která vyšla již po třinácté, vyplývá, že u více než čtyř tisíc sledovaných druhů obratlovců, došlo během posledního půlstoletí k poklesu početnosti populací v průměru o 68 procent, tj. o více než dvě třetiny. Takový pokles neznamená, že by dotyčný druh vymřel, náchylnost každého druhu k vymření je ale velmi těsně spojená s jeho početností. Čím méně jedinců ten který druh má, tím je větší šance, že z nějakého důvodu vymře.

TIP: Zlé vyhlídky: Během tohoto století možná vymře celá polovina dnes žijících druhů

Navzdory obavám o osud přírody během řekněme posledního století ve skutečnosti vymřelo jen překvapivě málo druhů. Pokud se ale dramaticky snižuje početnost populací mnoha druhů zároveň, tak se počet vymřelých druhů může v dohledné době extrémně zvýšit. Podle odborníků jsou hlavními viníky ubývání zvířat v populacích odlesňování a rozšiřování zemědělských ploch.


Další články v sekci