Zaostřený ultrazvuk proměňuje chemoterapii z brokovnice na odstřelovací pušku

Přesně cílený ultrazvuk dokáže aktivovat proléčivo přímo v místě nádoru, což zvyšuje účinnost léčby a omezuje nežádoucí účinky chemoterapie

16.10.2023 - Stanislav MihulkaTradiční chemoterapie je poměrně účinnou metodou léčby řady nádorů a v mnoha případech zachraňuje život. Její použití ale není bez následků. Chemoterapie sice zabíjí buňky nádoru, zároveň ale často ničí i zdravé buňky v těle, což přináší celou řadu nežádoucích účinků. Vědci a lékaři se proto snaží léčbu chemoterapií lépe zacílit, aby likvidovala pouze nádory a nezpůsobovala škody ve zdravých tkáních.

Jednou ze zkoumaných možností je aktivace chemoterapie v oblasti nádoru pomocí laserového paprsku. Tato metoda je sice velmi slibná, nicméně použitelná je do hloubky jen několika milimetrů pod kůží.

Ultrazvuk místo laseru

Odborníci Městské univerzity v Hong Kongu vyvíjejí podobnou metodu, která místo laserového paprsku využívá k aktivaci chemoterapie zaostřený paprsek ultrazvuku. Vytvořili proléčivo cyaninplatinu, které se po aplikaci hromadí v místě nádoru a není aktivní, dokud ho nezasáhne přesně cílený ultrazvuk. Výsledky výzkumu hongkongských vědců zveřejnil prestižní časopis Science Advances.

Molekuly cyaninplatiny jsou složitější organické molekuly obsahující strukturu se začleněným atomem platiny. Při zásahu ultrazvukovým paprskem se z cyaninplatiny odštěpí karbonplatina. To je běžně používané chemoterapeutické léčivo, které se váže k DNA v buněčném jádru, narušuje její replikaci a brzdí tím růst buněk.

TIP: Léčba ultrazvukem: Explodující mikrobubliny roztrhají buňky nádoru na kusy

Experimenty potvrdily, že tímto způsobem lze omezit životaschopnost nádorových buněk o 51 % v hloubce okolo jednoho centimetru a o 33 % v hloubce dvou centimetrů. Také se ukázalo, že u laboratorních myší lze po šesti dnech léčby dramaticky potlačit růst nádorů, nebo je dokonce úplně eliminovat. Výhodou cyaninplatiny je i to, že světélkuje, což usnadňuje sledování průběhu léčby.


Další články v sekci