Zátěž z doby ledové: Neandertálské geny ovlivňují odbourávání léčiv v našem těle

Lidé s neandertálskou variantou důležitého enzymu mohou mít problémy s léky, které jsou pro většinu populace zcela z nás neškodné

16.07.2022 - Stanislav MihulkaV nejmladší době ledové jsme měli jisté pletky s neandertálci. Díky tomu máme v genomu určitý podíl neandertálských genů, které mohou mít někdy až nečekaný vliv na náš život. Podle nové studie publikované v odborném časopisu The Pharmacogenomics Journal, se to týká i toho, jakým způsobem lidské tělo odstraňuje léky.

Odbourávání léků a dalších cizorodých látek v těle má na starost velká skupina enzymů, označovaných jako cytochromy P450 (CYP). Pracují především v játrech, ale i v dalších tkáních. Jedním z nich je enzym CYP2C9, který se vyskytuje v různých variantách. Nejčastější z nich je varianta CYP2C9*1, kterou vlastní asi 88 % moderních Evropanů.

Neandertálské enzymy

Asi 12 % Evropanů má v genomu variantu CYP2C9*2, která se liší v jediném písmenu genetické abecedy, ale zároveň je asi o 70 % méně efektivní v odbourávání léků jako je protisrážlivý warfarin nebo fenytoin proti epilepsii. Stejní lidé obvykle mívají i specifickou variantu jiného, příbuzného enzymu CYP2C8, konkrétně variantu CYP2C8*3. Tento enzym je pro změnu zásadní pro odbourávání protizánětlivých léků, jako je ibuprofen, pak také statinů nebo řady léků při chemoterapiích.

Hugo Zeberg z německého Institutu Maxe Plancka pro evoluční antropologii v Lipsku a jeho spolupracovníci prozkoumali genomy dnešních lidí ze 146 rodin, společně s genomy dávných lidí a neandertálců. Dospěli k závěru, že se do genomů části lidstva v tomto případě dostal kus DNA, který současně obsahoval „pomalé“ varianty obou enzymů, tedy CYP2C9*1 a CYP2C8*3. Došlo k tomu asi před 60 tisíci let a ovlivňuje nás to dodnes.

TIP: Dozvuky minulosti: Jak vymřelí neandertálci ovlivňují lidské geny

Tohle je jeden z případů, kdy má náš románek s neandertálci přímý dopad na medicínu,“  poznamenává Hugo Zeberg. Dotyčné neandertálské geny komplikují život lékařům i pacientům – dávky řady léků, které jsou jinak pro pacienty bezpečné, mohou být pro lidi vybavené neandertálskými enzymy toxické.


Další články v sekci