Zemi a Mars tvoří převážně materiál vnitřní části Sluneční soustavy

Porovnání izotopového složení hmoty Země, Marsu a zbytků „stavebního materiálu“ z dob vzniku Sluneční soustavy odhalilo, jak asi vznikly kamenné planety

29.12.2021 - Stanislav MihulkaPlanety Sluneční soustavy vznikly přibližně před 4,6 miliardami let, z disku plynu a prachu, který tehdy obklopoval čerstvě zrozené Slunce. Podle klasické teorie na sebe zárodky planet nabalovaly prach vnitřní části Sluneční soustavy jako sněhové koule sníh, až do velikosti zhruba odpovídající dnešnímu Měsíci. Tak se vytvořila planetární „embrya“ jejichž srážkami vznikly vnitřní, kamenné planety Sluneční soustavy, čili Merkur, Venuše, Země a Mars.

Existuje ale i novější teorie, podle které vnitřní planety vznikají z nezměrného deště milimetrových zrnek prachu, který prší z vnějších oblastí sluneční soustavy směrem ke Slunci. Také tento prach by se měl postupně nabalovat do podoby zárodků planet. Rozdíl je v původu prachu, z něhož měly vzniknout vnitřní planety. Jak to tedy bylo?

Izotopové složení planet

Mezinárodní tým vedený odborníky německé Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU Münster) provedl doposud nejobsáhlejší srovnání izotopového složení hmoty Země, Marsu a dávného stavebního materiálu, jak z vnitřní, tak z vnější části Sluneční soustavy. Využili k tomu meteority, které pocházejí ze zmíněných míst.

TIP: V atmosféře Země jsou zrnka z dob vzniku Sluneční soustavy

Výsledky výzkumu přesvědčivě ukazují, že přinejmenším Země a Mars vznikly převážně z materiálu, který pocházel z vnitřní části Sluneční soustavy. Jen pár procent materiálu zmíněných planet pochází z oblastí, které leží za oběžnou drahou Jupiteru. Závěry této studie mají podle vědců zásadní význam pro naše pochopení procesu vzniku planet.


Další články v sekci