Zemřela Božena Němcová, věčně se stěhující spisovatelka a vlastenka
Nadaná spisovatelka, která prožila pohádkové dětství s milovnou babičkou, sourozenci a kněžnou Zaháňskou. Pozdější život Boženy Němcové měl však k romantické idylce daleko. Trpěla nešťastným manželstvím, chudobou a nemocí, která ji 21. ledna 1862 připravila o život.

Ačkoliv se o původu Němcové, rozené Barbory Panklové, vedly četné spory, jisté je, že první léta života strávila v kruhu rodiny přesně tak, jak je popsala ve své nejznámější knize Babička.

Zvrat přišel roku 1837, kdy se na přání svých rodičů provdala za o patnáct let staršího Josefa Němce. Jediné, co nesourodou dvojici pojilo dohromady, bylo vlastenecké cítění. Však se také několikrát stalo důvodem pro manželovo už tak dost časté služební stěhování! A následovat ho musela celá rodina... Přesto právě díky tomu se Němcové podařilo vstoupit mezi největší obrozence doby. Václav Bolemír Nebeský, Karel Jaromír Erben nebo Karolína Světlá, ti všichni přijali nadějnou prozaičku mezi sebe. Přesto jí málokdo podal pomocnou ruku, když v časech největší chudoby žádala své přátele o pomoc.

TIP: Barunčino tajemství: Nad původem Boženy Němcové visí dodnes otazníky

Manželství, provázené řadou hádek a smiřování, bylo na přelomu 50. a 60. let prakticky v rozkladu poté, co Němec svou ženu fyzicky napadl. A přesto ji zoufalé životní podmínky donutily strávit poslední rok života u nemilovaného manžela. Nejslavnější česká spisovatelka zemřela v pouhých dvaačtyřiceti letech 21. ledna 1862 v Praze.


Další články v sekci