Jako nejlepší přátelé: Sovětsko-německá přehlídka v polském Brestu

Přestože v Brestu, o dva roky dříve, pochodovali na přehlídce Němci a Sověti svorně vedle sebe, po červnu 1941 se z nich stali nepřátelé na život a na smrt

22.09.2020 - Alena FlimelováVojska XIX. sboru generála Heinze Guderiana obsadila Brest (polsky Brześć Litowski) po krátkém boji 17. září 1939, a to i přesto, že se jednalo o město ležící již v zóně sovětského vlivu. Generál byl proto následně informován, že se bude muset k 22. září stáhnout za řeku Bug.

Na samotné město mezitím od 17. září postupovala 29. tanková brigáda (od 4. armády), které velel kombrig (komandir brigady – brigádní velitel) Semjon Krivošejn. Když se Krivošejn přiblížil k městu, zjistil, že Guderian si tam vytvořil své velitelství a jeho muži již několikátý den město plundrovali. Když do Brestu dorazili sovětští vojáci, dostalo se jim z německé strany vřelého přijetí.

Po osobním setkání během společné snídaně navrhl Guderian svému protějšku, aby ještě před odchodem Němců uspořádali ve městě přehlídku, jež zahrnovala pochod po centrálním náměstí. Protože rudoarmějci byli po několikadenním pochodu unaveni, Krivošejn odmítl účast všech jednotek, ale přislíbil zapojení alespoň několika útvarů. Ve svých memoárech to později odůvodnil skutečností, že rudoarmějci byli po pochodu znaveni a v porovnání s Němci, kteří v Brestu prodlévali již několik dní, vypadali zbídačeně.

TIP: Napadeni ze dvou stran: Před 80 lety vtrhla armáda Sovětského svazu do Polska

Přehlídka vítězů nad Polskem začala 22. září 1939 v 16.00 a zahrnovala defilé jednotek obou armád před jejich velícími důstojníky. Doprovázela ji německá a sovětská hymna a objevily se i dekorace se svastikami a rudými hvězdami. Vše proběhlo ve velmi přátelské atmosféře a sovětští i němečtí velitelé vzdávali čest vojákům obou armád.


Další články v sekci