Je libo cigaretu? Příběh tabákové vášně

Počátky tabákové historie máme obvykle neodmyslitelně spojeny s rokem 1492, kdy Evropané objevili Nový svět a v něm Indiány vdechující kouř ze zapálených listů exotické rostliny
Když tabák dorazil do Evropy, pěstoval se nejdříve jako okrasná rostlina. Jean Nicot, francouzský velvyslanec v Portugalsku, ji ale na své zahradě vydržoval pro léčebné účely a ze stejného důvodu poslal v polovině šestnáctého století semena rostliny královně matce Kateřině Medicejské. Víra v pozitivní účinky tabáku ale netrvala dlouho a jak si neřest postupně nacházela cestu do dalších zemí, musela čelit řadě zákazů a omezení. 

Tabáková inkvizice

Do Anglie tabák přivezli v 16. století kolonisté z Virginie a kuřáků zde rychle přibývalo. Král Jakub I. ale považoval kouření za společensky velmi nebezpečné, a tak jej v roce 1604 zakázal. Důvodem v té době ještě nebyly obavy ze svévolného ničení zdraví, ale hrůzu nahánějící historky o čarodějnických rituálech zahalených v opojném namodralém dýmu. „Nákaza“ přešla do  Holandska, kde se s tabákem začalo brzy i obchodovat. Zato Německo se snažilo zlozvyk přísnými tresty vyhladit, ve Švýcarsku byli kuřáci dokonce trestáni pranýřem, vězením a pokutou. 

Kruté tresty postihly i kuřáky v Rusku, kam tabák dovezli angličtí kupci koncem 16. století. Rusové si kouření rychle oblíbili, za zakázaný zlozvyk je však čekalo zmrskání knutou, rozříznutí nosu, nebo vypovězení na Sibiř. Zákazy a tresty zrušil teprve Petr Veliký, který sám holdoval kouření dýmky. V Turecku byli kuřáci trestáni propíchnutím nosu dýmkou. O celý nos mohli přijít hříšníci v Persii nebo také v Habeši, kde se především šňupalo. Přistižení tak zaplatili nosem za to, že kýcháním znečišťovali chrámové stěny. 

Do českých zemí se tabák dostal na konci 16. století, v době vlády Rudolfa II., když Turci vpadli do Uher. Jeden z prvních kuřáků u nás by údajně Mikuláš Dačický z Heslova. Ani přes všechny zákazy nedali milovníci tabáku na svou neřest dopustit, a tak si zbožňovaná i zatracovaná rostlina rychle našla cestu do všech koutů světa. Vládci pochopili, že zákazy jen zvyšují touhu po nedostupném zboží a podporují jeho pašování, a že tedy bude mnohem výhodnější na obchodování s tabákem profitovat. 

  • Zdroj textu

    Svět 6/2007


Další články v sekci