Kde můžeme pozorovat efektní Tyndallův jev a jak vzniká?

Paprsky světla pronikající v lese skrz stromy vykreslují dlouhé světelné sloupy a vějíře. Na vlastní oči to viděl nejspíš úplně každý. Jak vzniká efektní Tyndallův jev?

26.08.2023 - Michal ŠvandaTzv. Tyndallův jev patří mezi nejvíc fotogenické efekty, které příroda nabízí, a vzniká při průchodu paprsků světla koloidním prostředím. Jedná se o soustavu obsahující koloidní částice, jejichž rozměry se typicky pohybují mezi 1 a 1 000 nm (nanometry), což lze srovnat s vlnovou délkou viditelného záření v hodnotě 390–760 nm. Uvedené částice jsou rozptýleny v prostředí svých mnohem menších protějšků.

TIP: Soumračná podívaná: Co jsou to krepuskulární paprsky a jak vznikají?

Při interakci se světlem udělují koloidní částice soustavě specifické optické vlastnosti, jež tvoří základ Tyndallova jevu: Procházející paprsek se v důsledku bočního rozptylu „zviditelní“. V přírodě najdeme mnoho prostředí, která popsaný jev umožňují – například kouř, mlhu či zvířený jemný prach. Známe ho tak v podobě paprsků světla pronikajících v lese skrz stromy, coby světelné vějíře sahající na nebi daleko od mraků nebo jako výrazné paprsky přímého slunečního svitu vstupující okny do potemnělých či zaprášených budov. V každém případě jde o oblíbený cíl uměleckých fotografů.


Další články v sekci