Kérala: Nadějná budoucnost nové tváře Indie

09.06.2020

Pro náhodného návštěvníka zosobňuje Kérala všechna klišé o turistickém ráji jihovýchodní Asie: tropické klima, chrámy zasvěcené stovkám bohů, vůně exotického koření a samozřejmě sloni. Místní ovšem vidí situaci jinak – mají to štěstí, že obývají jeden z nejvyspělejších regionů Indie

<p>Díky vládní podpoře LGBT komunity mohou zájemci podstoupit operativní změnu pohlaví zcela zdarma.</p>

Díky vládní podpoře LGBT komunity mohou zájemci podstoupit operativní změnu pohlaví zcela zdarma.


Reklama

Na kéralské vlajce se vyjímá státní znak, užívaný institucemi jako oficiální emblém. Zobrazuje dva slony střežící národní insignie: sochu čtyř lvů známou od dob krále Ašóky, věnec zdobící rituální hinduistickou ulitu a pod ním nápis v sanskrtu s významem „kéž je světlo předzvěstí konce temnoty“. Současná podoba znaku platí od roku 1960.

Prvenství v rámci miliardové asijské velmoci nespočívá v případě Kéraly ani tak v ekonomických aspektech – podle HDP na hlavu zaujímá „až“ 11. příčku z 29 indických států. Jde spíš o životní standard: Hodnota tzv. indexu lidského rozvoje tam dokonce o polovinu převyšuje průměr celé země.

Nadějná budoucnost

Nadprůměrná kvalita života se promítá i do oblastí, jako je komunikace s úřady: Ta totiž už pátým rokem probíhá elektronicky, což se dosud nikde jinde v Indii nepodařilo. V místní metropoli rovněž funguje největší indický IT park. 

K prioritám vlády (mimochodem, jako jediná na světě tam v demokratických volbách zvítězila komunistická strana) patří důraz na vzdělání. Již v roce 1991 se Kérala stala prvním indickým státem s více než 90% gramotností obyvatel, přičemž dokonce i dnes činí celostátní průměr jen 74 %. Před čtyřmi lety tam pak dosáhli toho, že veškeré děti navštěvují alespoň základní školu. Výdaje na vzdělání činí v průměrné domácnosti čtyřnásobek oproti jiným regionům, a péče o budoucí generace se navíc projevuje už dřív: 95 % dětí přichází na svět v porodnicích, díky čemuž má Kérala nejnižší novorozeneckou úmrtnost v zemi. 

I ženy mají svá práva

Ind narozený v Kérale se podle statistik dožije 77 let, a pokud by v závěru života trpěl vážnou chorobou, může počítat s vysokou úrovní paliativní péče či s úhradou léčby onkologického onemocnění. Státní program na podporu veřejného zdraví se však nevyhýbá ani kontroverzním otázkám: V Kérale, jako v zatím jediném indickém státě, mohou například zájemci o operativní změnu pohlaví podstoupit zmíněný zákrok bezplatně

TIP: Indičtí „nedotknutelní“: Proč stojí na okraji společnosti už 2 000 let?

Otázka rovnoprávnosti je tam vůbec aktuálnější než v jiných regionech – jde o jediný stát, kde žije víc žen než mužů, a v důsledku tisícileté matriarchální tradice mají dnes více práv. Vše popsané by však nebylo možné bez finančních „injekcí“ od zahraničních turistů. Zhruba 700 tisíc návštěvníků z cizích zemí generuje ročně obrat ve výši 13 % celkového příjmu státní kasy, která jinak čerpá primárně ze zemědělství: Například rybolov v současnosti živí milion místních obyvatel. 

Země tisíce bohů

Ačkoliv dominantní indické náboženství představuje hinduismus, tamní populace je z hlediska vyznání nesmírně různorodá. V Kérale žije například nejpočetnější křesťanská komunita v Indii, a to zejména v důsledku pestré historie sahající až do starověku. V roce 52 tam působil apoštol Tomáš, v průběhu 16. století pak na jeho činnost navázali portugalští misionáři. Obdobně dlouhý a bohatý je příběh místních židů, kteří zřejmě poprvé přišli již za vlády Šalomouna v 10. století př. n. l. V Kóčinu také stojí synagoga z roku 1568, nejstarší v bývalém britském impériu.

STRUČNÉ DĚJINY

Nejstarší písemnou zmínku o zemi nazývané Kérala představuje nápis vyrytý do kamene někdy ve 3. století př. n. l., za vlády krále Ašóky. Tehdy šlo o jedno ze čtyř nezávislých království na indickém subkontinentu.

Koření z východu 

O prosperující říši na východě, odkud kupci dovážejí koření, psali římští historikové Plinius či Periplus kolem roku 100 př. n. l., nicméně čilý obchodní ruch se patrně odehrával již o mnoho století dřív. Díky pevninskému spojení s Evropou se Indie od počátku nacházela ve sféře vlivu starého kontinentu i arabského světa a mísily se tam prvky řady dalších tradic – což položilo základy současné kulturní a zejména náboženské pestrosti. Po staletí hrála v dějinách Kéraly roli především filozofie a také vzdělání: Například mezi 14. a 16. stoletím dosáhla i za hranicemi mimořádné popularity tamní výuka matematiky a astronomie. 

V cizích rukou

Roku 1498 objevil Vasco da Gama cestu do Kéraly po moři a Portugalci tam začali čile zakládat nová osídlení. V průběhu 16. století pak o perspektivní kolonii projevily zájem i další evropské národy – Nizozemci, Francouzi a Britové. Poslední jmenovaní ve vojenských střetech nakonec zvítězili a pod hlavičkou Britské východoindické společnosti zůstala Kérala v jejich rukou až do vyhlášení indické nezávislosti v roce 1947. Status samostatného indického státu získala o devět let později, po spojení tří územních celků: Travankúru-Kóčinu, Malabaru a Kasaragodu. 

LIDÉ

Obyvatelstvo

Počet obyv.: 33 387 700; očekávaná doba dožití: 77 let; prům. počet dětí: 1,8 na ženu; věková struktura: 31,3 % obyv. do 19 let, 8,3 % obyv. starších 65 let; městské obyv.: Tiruvanantapuram má 750 000 obyv.; náboženství: 54,5 % hinduismus, 25,5 % islám, 18 % křesťanství, 2 % ostatní; oficiální jazyk: malajálamština; obyv. pod hranicí chudoby: 7 %; gramotnost: 94 %.

Politika

Státní zřízení: indický stát; premiér: Arif Mohammad Khan; volby: parlamentní volby se konají jednou za pět let.

Ekonomika

HDP na hlavu: 3 200 USD (odhad z r. 2017; ČR – 35 500 USD); měna: indická rupie, s kurzem 100 : 32 Kč.

GEOGRAFIE

Rozloha: 38 863 km², asi jako polovina ČR; charakter území: na východě drsný a skalnatý horský terén, západ spíš nížinatý, s příbřežními plantážemi; podnebí: vlhké tropické, ovlivněné sezonními monzuny; období dešťů nastává v letních měsících; min. noční / max. denní teploty (°C) v Tiruvanantapuramu: leden–březen 22/32, duben–červen 24/34, červenec–září 23/29, říjen až prosinec 22/32; nejnižší a nejvyšší bod: Indický oceán (0 m) / Anamudi (2 695 m).

Reklama

  • Zdroj textu: 100+1 zahraniční zajímavost 6/20
  • Zdroj fotografií: Shutterstock

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Dospělá samice skákavky pruhované (Salticus scenicus) z čeledi skákavkovití (Salticidae). (foto: Wikimedia Commons, Kaldari, CC0 1.0)

Věda

Kanadští kulometčíci během bitvy u Vimy, někteří důstojníci je trestali například jen za bláto na kalhotách. (foto: Wikimedia Commons, Library and Archives Canada, CC0)

Válka

Půlmetrový meteorit CNEOS 2014-01-08 je podle vědců nejstarším známým mezihvězdným návštěvníkem. V roce 2017 astronomové zaznamenali průlet objektu 'Oumuamua a o dva roky později průlet mezihvězdné komety 2I/Borisov

Vesmír
Revue
Zajímavosti

Lýdský král Kroisos ukazuje své pohádkové bohatství, autor Gaspar van den Hoecke (kolem 1630) (ilustrace: Wikimedia Commons, Národní muzeum ve Varšavě, CC0)

Historie

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907