Indičtí „nedotknutelní“: Proč stojí na okraji společnosti už 2 000 let?

Vyděděnci společnosti, podřadní a opomíjení, nečistí… Své „nedotknutelné“ zná historie mnoha národů. Společný jim byl neradostný osud plný věčného opovržení a bezpráví

25.10.2019 - Radomír DohnalPokud věříte na převtělování duší, stejně jako hinduisté v Indii, znamená pro vás příslušnost k určité kastě zásadní a definitivní faktor ovlivňující vaši budoucnost. Být od svého narození definován jak bráhman (kněží), kšatrij (válečník), vaišj (obchodník) nebo šúdra (služebník) není až tak zlé. Ale narodit se můžete i jako dalit, a to už je problém. Dalitové jsou totiž od narození tou nejvíce opovrhovanou společenskou skupinou Indie. Z toho údělu se navíc nelze vymanit. Nedotknutelní, nebo přesněji nedotýkatelní, se „rodí z trestu za minulé hříchy svých životů“. A jejich budoucnost není vůbec růžová. 

Co čistí nesmí

Termín dalit hinduistickému světu předkládá někdy kolem 2. století před naším letopočtem rukopis Manu-samhitá, který jasně definuje, „co čistí bráhmani dělat nesmí“: přijít do styku s krví, ostatními lidskými tekutinami, odpadky a smrtí. A přesně tyto práce jsou určeny předem „pošpiněným“, nedotknutelným. Zpopelňování mrtvých, vydělávání kůží, asistence u porodu, čištění stok… to vše po dva tisíce let vykonávají v Indii dalitové.

TIP: Země zdivočelých krav: Posvátný dobytek ruinuje indické hospodářství

I když jich dnes žije 160 milionů a snahu o jejich zrovnoprávnění si za svůj cíl stanovil i Mahátma Gándhí, jsou pořád považování za naprosto podřadné občany. Jíst a pít mohou jen na vyčleněných místech, nemohou vlastnit nemovitosti a po celý život jsou vystaveni posměškům a bití.


Další články v sekci