Osvobození od cílů i požitků: Hinduističtí asketové na cestě k dokonalosti

Termínem sádhu se v hinduismu označuje asketa či žebravý poutník, který opustil světský život a plně se vydal na cestu meditace a kontemplace

14.06.2023 - Vendula BorůvkováSádhu se touží dobrat nejvyššího duchovního cíle – dosáhnout mókši, tedy osvobození. Na cestě k tomuto ideálu se musí vzdát tří životních cílů: kámy (smyslového potěšení), arthy (bohatství a síly) a dharmy, tedy povinnosti. Samozřejmě se také musí zřeknout vazeb a uchýlit se do jeskyní, lesů nebo chrámů.

Různé podoby askeze

Být sádhuem přitom neznamená vyznávat stejný duchovní směr. Existuje mnoho sekt, jejichž přístup k askezi a kontemplaci se různí. Někdo žije o samotě v horách a přijímá jen minimální dávky potravy – většinou jen ovoce. Jiní chodí pouze nazí či hledají boha v kouření hašiše či marihuany. Mnoho z nich figuruje v Guinnessově knize rekordů ve zcela bizarních kategoriích – jako ten, který 17 let pouze stál, či jiný, který se plazil 1 400 kilometrů v kuse. Záměrně také mrzačí svá těla – drží ruku nad hlavou celá desetiletí proto, aby jim prsty odumřely do nepohyblivého pahýlu. Anebo si nechávají prorůst dlaně vlastními nehty.

Sekta Aghora, jež vznikla zhruba ve 14. století, uctívá „nečistotu“ coby součást dokonalého světa stvořeného bohem Šivou. Její členové konzumují výkaly či maso mrtvol svých bližních – samozřejmě coby součást meditace o absolutnu a pravém já… Tito sádhuové se pomazávají popelem z pohřebních hranic, a pokud nezůstávají nazí, halí se do rubáše.

TIP: Disciplína těla i ducha: Jóga se v moderní společnosti šířila od 19. století

Po celé Indii takto dnes žije kolem čtyř až pěti milio­nů sádhuů a získávají si čím dál větší respekt a podporu. Možná i díky tomu, že doba stále více fungující na principech konzumu a uspokojování svých tužeb potřebuje mít pocit, že někdo pracuje i na jejich spasení. Míní se totiž, že přísná askeze sádhuů pomáhá vykořenit karmu celé společnosti. I proto mohou například ve vlacích cestovat zdarma. A oni sami se okolního světa nezříkají zcela: věnují se bylinkářství, výrobě léků i černé magii, odstraňují kletby či žehnají novomanželům. A samozřejmě se celé dny věnují jógovým cvičením a meditacím… 


Další články v sekci