Kompromis nade vše: Jak se v Jihlavě slavila basilejská kompaktáta?

V podobě basilejských kompaktát přijaly obě dosud znesvářené strany kompromis. Přenesme se na chvíli do tehdejší Jihlavy, kde všichni s napětím očekávali císaře

05.04.2017 - Petr ŠťastnýBylo čtvrteční ráno po Navštívení Panny Marie léta Páně tisícího čtyřstého třicátého šestého a na náměstí už byla pěkná tlačenice. Městští biřici však dohlíželi na to, aby prostor kolem trůnu a tribun zůstával volný. 

Přijíždí císař

Jaká to byla podívaná! Císař Zikmund seděl ve svém majestátu a na sobě měl oblečené slavnostní roucho. Společnost mu dělali jeho manželka Barbora Celská a zeť Albrecht Habsburský, vévoda rakouský a markrabí moravský. Přítomni byli i legáti koncilu zasedajícího v Basileji a celá řada českých a moravských pánů. Pražský měšťan Jan Velvar předal legátům listinu prohlašující, že husité jsou jednotní s římskou církví, kterou následně přečetl císařský protonotář Markvart.

TIP: Rozhodující koncil v Basileji: Velké politické vítězství husitů

Legáti pak předali obdobnou listinu husitskému zástupci a s jejím obsahem seznámil shromážděný lid arcibiskup Rokycana. Po slavnostním Te Deum se císař se svým průvodem odebral do kostela sv. Jakuba a husité se za zpěvu chorálu Svatý Václave rozešli do svých obydlí. Po mši se císař vydal z kostela pěšky s průvodem do svého domu. Prý se už deset let nic podobného nestalo! Lidé ho spatřili, jak pláče radostí. Zvony bez přestání vyzváněly a všeobecné veselí stoupalo až do oblak.


Další články v sekci