Konec Napoleona v Evropě: Strhla se slavná bitva u Waterloo
18. červen 1815 nebyl jen tak ledajakým dnem. Byl dnem, kdy Evropa zúčtovala s Napoleonem. Po dlouhých letech vyčerpávajících válek byl neporazitelný císař Francouzů nucen u Waterloo pokleknout před koalicí nejmocnějších vladařů starého kontinentu.

TIP: Císařovy fatální chyby: Proč skončil Napoleon u Waterloo?

Nenápadná belgická plošina se měla stát místem Napoleonova velkého návratu na politickou scénu. Útěk z vyhnanství na Elbě a nastolení stodenního císařství nasvědčovaly tomu, že malý Korsičan ještě neřekl poslední slovo. Spěšná organizace a nedostatečně promyšlená taktika ale vrazily francouzskému vojsku nůž do zad. Porážka u Waterloo byla skutečným začátkem konce muže, který se pro evropské panovníky stal tím, čím byl Hannibal pro staré Římany. Ponižující akt abdikace následovala cesta do internace na ostrově Svatá Helena, kde strávil Napoleon poslední léta svého života.


Další články v sekci