Muži versus ženy: Do jaké míry skutečně panuje v Evropě rovnost pohlaví?

15.03.2018 - Vilém Koubek

Ačkoliv se evropská společnost pomalu blíží rovnoprávnosti pohlaví i ve skutečnosti, a nejen podle zákona, šance stále nejsou zcela vyrovnané. Přesto ženy hodnotí svůj život stejně kladně jako muži

<p>Zásadní rozdíly vyšly najevo v případě domácích prací, kterým se muži věnují jen sporadicky.</p>

Zásadní rozdíly vyšly najevo v případě domácích prací, kterým se muži věnují jen sporadicky.


Reklama

Sociálně nejvyspělejší země světa se pomalu, ale jistě přibližují stavu, kdy zmizí rozdíly ve společenském postavení mužů a žen. Nejrázněji se o práva něžné poloviny lidstva zasadil Island, který letos postavil mimo zákon vyměřování výplat na základě pohlaví. Dámy obecně získávají výhody či privilegia, jež měly mít odjakživa, ale v mužské společnosti se jim jich nedostávalo. 

K úplnému zrovnoprávnění nás sice stále čeká dlouhá cesta, nicméně z průzkumů Eurostatu v zemích EU, v Norsku, ve Švýcarsku a na Islandu překvapivě vyplynulo, že se tamní muži i ženy mají stejně dobře – nebo to alespoň tvrdí.

V anketě měla obě pohlaví ohodnotit svůj život číslem od jedné do deseti, přičemž desítka se považovala za maximum. Muži v průměru „dosáhli“ 7,1 bodu, zatímco ženy rovných sedmi. Nejspokojenější byli Finové (8) a Dánky (8,1); na opačném pólu skončili obyvatelé Bulharska: Každodenní strasti v balkánské zemi vyjádřila obě pohlaví shodně hodnotou 4,8 bodu. 

Kariéra, nebo děti?

Pokud bychom určovali štěstí podle rodinného a pracovního uplatnění, je zřejmé, že muži obecně hledají seberealizaci víc v práci, zatímco ženy ke kariéře tolik netíhnou. Průměrná míra zaměstnanosti u obyvatelek Evropy totiž činí 61 % a uvedené číslo se mění s ohledem na narozené ratolesti. V roce 2016 pracovalo 71 % matek s jedním dítětem, dva potomci snížili statistiku o 1 %, ovšem ženy se třemi dětmi již chodily do zaměstnání pouze v 55 % případů. Pro srovnání: Otcové dvou ratolestí pracovali v 89 % a trojnásobní tatínkové v 84 %. 

Rodinné povinnosti vedou také ženy v mnohem větší míře k práci na částečný úvazek: V roce 2016 jich po kratším úvazku sáhlo 32 %, zatímco u mužů se jednalo pouze o 9 %. Do jisté míry jde o logickou volbu, protože pánové obecně vydělávají napříč Evropou víc. V průměru jich na otcovskou dovolenou odchází asi jen 10 %. U nás se jedná zhruba o 2 %, zatímco ve Švédsku, které novopečeným tatínkům garantuje čtyři pětiny platu po dobu tří měsíců, je to až 45 %.

Pracovní propast

Z porovnání hrubých hodinových výdělků v roce 2015 vyplynulo, že ženy dostávají o 16,6 % menší ohodnocení než muži: Nejvyšší rozdíly v platech byly přitom v Estonsku (26,9 %), České republice (22,5 %) a Německu (22 %), kdežto nejmenší naopak v Itálii a Lucembursku (5,5 %)

Porovnání hodinových mezd napříč profesemi v roce 2014 ukázalo, že nejnižší rozdíly jsou v nejhůř placených oborech: V případě administrativních pracovníků či prodejců braly ženy o „pouhých“ 8 % méně. Naopak největší propast zela mezi manažerskými posty – pokud Evropanka získala vedoucí místo, vydělávala o 23 % méně než její kolegové muži. Není tedy divu, že si kariéru na vrcholu korporátních řetězců volí průměrně asi jen třetina něžného pohlaví.

Nejvytrvalejší jsou Lotyšky (47 %), Polky a Slovinky (shodně 41 %). Naopak nejnižší počet manažerek má Lucembursko (18 %), Česká republika a Nizozemsko (shodně 25 %). 

Nijak překvapivá potom není statistika péče o dítě: V roce 2016 se o své ratolesti staralo 92 % žen ve věku 25–49 let. Muži ve stejné věkové kategorii přikládali ruku k dílu jen v 68 % případů. Největší rozdíly panovaly v Řecku, kde obě pohlaví dělilo propastných 42 %. Naopak ve Švédsku se o děti staralo 96 % žen a pouze o 6 % méně mužů. 

Domácnost patří ženám

Daleko „dramatičtěji“ vypadala situace v případě domácích prací. O domácnost se v roce 2016 staralo průměrně 79 % žen a mizivých 34 % mužů. Doslova tristní rozdíly opět ukázalo Řecko, kde se procentuální poměr zastavil na hodnotě 85 : 16. A dokonce ani Švédsko coby nejvyrovnanější země nedosáhlo v tomto ohledu nijak závratných výsledků – na 74 % žen připadalo 56 % mužů.  

Ani péče o dům a potomky však dámám nebrání užívat si života. Z průzkumu z roku 2013 vyplynulo, že daleko raději než pánové čtou (42 % versus 31 %) a častěji chodí do kina a na koncerty či jiné kulturní události. Výjimku tvoří pouze sportovní aktivity, které obecně napříč Evropou vyznívají ve prospěch mužů: 36 % z nich se v roce 2014 alespoň 150 minut týdně věnovalo cvičení a namáhavějšímu pohybu mimo práci, zatímco u žen šlo pouze o 26 %. 

Střídmější a zdravější

Muži ovšem také daleko častěji holdují alkoholu: 38 % pánů ve věku nad 18 let přiznalo, že pijí každý týden – oproti 23 % žen. Nelichotivý rekord si připsala Velká Británie, kde si týdně „dopřává“ 52 % mužů a 40 % jejich protějšků.  

Obdobně se vyvíjí statistika kouření. Po tabáku denně sáhne 24 % příslušníků silnějšího pohlaví a 16 % žen. Nejvíc mužů kupuje cigarety na Kypru, mezi dámami vedou Rakušanky. Vezmeme-li v potaz, že se pánové sice častěji hýbou, ale zároveň se také víc oddávají pití a kouření, jsou ve výsledku obéznější než dámy, které mají obecně zdravější životní styl: Před čtyřmi lety bylo napříč Evropou 57,3 % mužů s nadváhou, zatímco „pouze“ 43,7 % žen. 

Necítím se dobře

Přestože dámy žijí střídměji a netrpí tolik obezitou, vnímají své zdraví mnohem kritičtěji než jejich protějšky. Ve věku do 44 let jsou ještě názorové rozdíly zanedbatelné – se zdravotním stavem je v této kategorii spokojeno 87,3 % mužů a 85,5 % žen. S přibývajícími léty se však nůžky rozevírají: Po 65. narozeninách hodnotilo svůj fyzický stav kladně 41,4 % mužů a 34,9 % žen. 

Ačkoliv své zdraví posuzují Evropanky přísněji než pánové, obecně se dožívají vyššího věku: Předpokládaný průměr se u nich zastavil na 83,3 roku, zatímco u opačného pohlaví to bylo o šest let méně. Ze statistik vyšly nejlépe Španělky a Francouzky, mezi muži pak obyvatelé Islandu a Lichtenštejnska. 

Život na síti

Zajímavé výsledky vyplynuly také z průzkumu zvyklostí, jež se týkají internetu: V roce 2016 jej používalo 77 % žen a 81 % mužů. Nejvíc se přitom Evropané pohybovali na síti v Lucembursku, Norsku a Dánsku. Naopak sporadicky usedali k počítačům lidé v Bulharsku, Rumunsku a Řecku.

TIP: Genderové stereotypy: Libanonský fotograf se vysmál reklamním plakátům 

Pánům slouží globální síť častěji ke čtení a sledování zpravodajství, více také po internetu telefonují a spravují finance pomocí internetového bankovnictví. Ženy mají naopak převahu v komunikaci na sociálních sítích a nepatrně častěji rovněž nakupují on-line. Předměty zájmu se však u obou pohlaví liší: Dámy holdují pořizování módy, zatímco pánové investují do elektronických zařízení či filmů. Vybavení domácnosti zajišťují muži i ženy v obdobném poměru, stejně jako ubytování či cestování. 

Pohodlí domova

Přestože se muži obecně orientují spíš na práci, pro niž mají také lepší podmínky – ať už jde o výplatu, či zájem zaměstnavatelů –, zůstávají u rodičů déle než ženy. Z průzkumů v roce 2016 vyplynulo, že běžný Evropan opouští rodný dům v 27 letech, zatímco protějšky z řad něžného pohlaví jsou už dva roky pryč. Nejdéle se doma drží Chorvaté, kteří průměrně odcházejí ve 33 letech; mezi ženami pak „vedou“ Malťanky s 30 roky.

  • Zdroj textu:

    100+1 zahraniční zajímavost

  • Zdroj fotografií: Shutterstock

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Křídový pták Falcatakely forsterae.

Věda

Konstantinův křest, obraz namalovaný pravděpodobně Gianfrancescem Pennim.

Historie

Stávající vesmírná smlouva zakazuje použití jaderných zbraní nebo jiných zbraní hromadného ničení ve vesmíru. Průzkum vesmíru, Měsíce a jiných nebeských těles by měl být motivován výhradně mírovými účely.

Vesmír

 Dohodová propaganda dokázala německé zločiny v Belgii propagandisticky využít.

Válka

Pod ochranou rodiny

Vorvani obrovští (Physeter macrocephalus) oplývají vysokou inteligencí a jsou obdařeni vyvinutým sociálním cítěním. Jestliže je některý vorvaň napaden, útočník je vzápětí vystaven nemilosrdnému zásahu dalších členů rodinného klanu. Například když se do nebezpečí dostane mládě ohrožované kosatkami nebo žraloky, vyšle signál a ostatní vorvani ihned připlavou. Utvoří kolem ohroženého jedince kruh, přičemž jejich hlavy směřují dovnitř a nebezpečné ocasy jsou připraveny uštědřit útočníkům smrtelnou ránu.

Příroda

Pro Evropany byly dřevěné inuitské mapy jen primitivním suvenýrem – ony však velice účinně kopírují topografii pobřeží.

Historie

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907