Náhrada za morfium je na dosah: Je stejně silná ale bezpečná a nenávyková

Na lékařské fakultě v New Orleans se podařilo vyvinout preparát, který má plně nahradit morfium. Je prý stejně silný ale bez nežádoucích účinků

04.02.2016 - Martin ReichmanKdyž v roce 1803 izoloval německý lékárenský učeň Friedrich Sertürner novou látku patrně vůbec netušil, že stojí na prahu jednoho z největších objevů lékařské vědy. Dvacetiletý sirotek a nedouk Sertürner si všiml, že tehdy proti bolesti běžně podávané opium nelze jednoduše dávkovat. Účinnost sušeného opia se značně lišila a lidé často umírali na předávkování.

Své experimenty s opiem prováděl potají. Po smrti svého otce zůstal zcela bez prostředků a bylo vlastně štěstím, že se vyučil lékárenským pomocníkem. Úspěch se dostavil v roce 1803, kdy se mu ze sušené opiové pryskyřice podařilo izolovat bílou krystalickou látku tlumící bolest a vyvolávající stavy blaženého snění. Podle starořeckého boha spánku Morphea ji pojmenoval morfium.

Skvělý sluha, zlý pán

Než jeho objev vzala lékařská obec vůbec na vědomí, uběhlo dalších 14 let. Sertürner byl obviňován z amatérismu a jeho postupy byly označovány za pavědecké. Studie popisující účinky morfia, které se pokoušel psát, nikoho nezajímaly. Vědeckého uznání se Sertürner dočkal až v roce 1817, následně získal řadu čestných doktorátů z univerzit v Jeně, Berlíně, Petrohradu, Paříži a Lisabonu.

I po více než 200 letech je morfium a jeho deriváty důležitým lékem. Používá se k tlumení silných bolestí a také jako surovina pro výrobu dalších léků morfinového typu (například kodeinu, ethylmorfinu, hydromorfonu, diamorfinu – známého spíše jako heroin). Je prototypem silných analgetik a je také referenční látkou, k níž se vztahuje účinnost ostatních opioidů. Lze tak bez nadsázky říct, že objevem Friedricha Sertürnera se dodnes měří účinnost nových léčiv.

Náhrada za morfium

Přes nesporné výhody morfia jako léku má Sertürnerův objev i své stinné stránky. Při jeho užívání se rychle rozvíjí tolerance, což znamená, že k dosažení stejné účinnosti je třeba podávat stále vyšší dávky. S tím souvisí i jeho silná návykovost. Desítky let se proto vědci snaží vyvinout léky, které by morfium nahradily. Několikrát se zdálo, že bezpečná náhrada je na dosah, zcela nahradit morfim se ale zatím nepodařilo.

TIP: Pod pokličkou: Jak účinkují nejznámější drogy na lidský organismus

Změna je ale možná velmi blízko – výzkumníci z lékařské fakulty v New Orleans nyní oznámili, že se jim podařilo vyvinout zcela nový preparát. Podle vedoucího týmu neurologa Jamese Zadiny je novinka stejně silná jako morfium, na rozdíl od něj ale nevykazuje žádné (nebo zcela zanedbatelné) vedlejší účinky. Testy zatím probíhají pouze na potkanech, vědci si jsou ale poměrně jisti, že jejich endomorphin je tím pravým preparátem, který důstojně naváže na pionýrskou práci Friedricha Sertürnera.

  • Zdroj textu

    Tulane University, YourDictionary

  • Zdroj fotografií

    Paula Burch-Celentano


Další články v sekci