Nerealizovaný titul Hrdina SNP: Kontroverzní bojovník Daniel Gonda

Pro muže, kteří se při povstání nejvíc vyznamenali, mělo vzniknout zcela nové vyznamenání. Na udělení titulu Hrdina SNP bylo navrženo šest mužů, ale zůstává paradoxem, že polovina z nich se povstání vůbec nezúčastnila

27.09.2016 - Martin VitkoVojenská kariéra absolventa akademie v Hranicích na Moravě Daniela Gondy (1909–1944) se zánikem první republiky neskončila. V rámci armády samostatného slovenského státu se stal důstojníkem jezdectva. Třikrát byl nasazen na východní frontě a účastnil se i působení slovenského vojska v Itálii. Po návratu domů se stal v roce 1944 velitelem posádky v Humenném.

Kontroverzní partyzán

V tomto období se zapojil do spolupráce s příslušníky ilegální Komunistické strany Slovenska a podporoval vznikající partyzánskou skupinu Pugačov. Neunikl však odhalení a v červnu 1944 byl v Bratislavě uvězněn. Díky falešnému lékařskému posudku byl převezen do vojenské nemocnice v Ružomberku, kde ho zastihlo i vypuknutí povstání.


Seriál Nerealizovaný titul Hrdina SNP

Zasloužilí bojovníci (vyšlo 13. září)

Poslanec mezi povstalci Jan Šverma (vyšlo 20. září)

Kontroverzní bojovník Daniel Gonda (vyšlo 27. září)

Ľudovít Kukorelli v čele skupiny Čapajev (vyšlo 4. října)

Československý tankista Štefan Tuček (vyšlo 11. října)

Hrdina Sovětského svazu Ján Nálepka (vyšlo 18. října)

Výsadkář a styčný důstojník Michal Pavlovič (vyšlo 25. října)


V hodnosti stotníka vytvořil z dostupných vojáků povstaleckou jednotku, která má na svědomí kontroverzní čin – vyrabování obce Ľubochňa a zlikvidování skupiny 20 Němců, kteří tvořili strážní oddíl tamního německého dětského tábora.

Následné rozkazy povstaleckého velení o zabezpečení obrany horního Pováží neplnil důsledně, což mělo za následek ústup povstalců až do Ľubochňanské doliny. Za tuto lehkovážnost ho velení 1. čs. armády na Slovensku nařídilo zatknout a postavit před válečný soud. Dne 13. září 1944 se ale během cesty na svůj štáb dostal do nepřátelské kulometné palby a utrpěl vážná zranění, kterým nakonec podlehl. Některé zdroje udávají, že se vydal německé koloně v ústrety namol opilý.

  • Zdroj textu

    Válka REVUE SPECIÁL Slovenské národní povstání

  • Zdroj fotografií

    forum.valka.cz


Další články v sekci