Nové zařízení detekuje toxické plyny na bezpečnou vzdálenost za pár sekund

Přístroj s nanomateriálem a laserem dokáže vyhodnotit složení vzduchu mnohem rychleji než stávající metody

21.10.2019 - Stanislav MihulkaKdyž má dnes někdo podezření na výskyt toxických látek a chce zjistit složení plynů ve vzduchu, obvykle použije metodu plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC-MS). Ta ale zahrnuje komplikovaný sběr vzorků, jejich přepravu do laboratoře a výsledky jsou pak k dispozici za několik hodin nebo i několik dní. Pro kritické situace, jako jsou přírodní katastrofy nebo havárie velkého rozsahu, je přitom nesmírně důležitá rychlost zásahu.

Tým singapurských odborníků nedávno vyvinul nové přenosné zařízení, které detekuje toxické látky ve vzduchu doslova za pár sekund. Dokáže přitom zachytit malé molekuly, jako oxid siřičitý, stejně jako velké molekuly typu benzenu. V případě potřeby může zařízení monitorovat kvalitu ovzduší v reálném čase, například ve znečištěném městském ovzduší nebo při úniku nebezpečných plynů z průmyslových provozů.

TIP: Šikovné optické nanosenzory pro lampy ohlídají smog ve městech

Klíčovou součástí zařízení je speciální porézní kovový nanomateriál, do něhož vstoupí molekuly testovaného vzduchu. Na tento nanomateriál pak posvítí laser, jehož paprsek „přečte“ molekuly plynů ve vzorku, pomocí metody Ramanovy spektroskopie. Tato metoda se obvykle nepoužívá k analýze plynů, ale díky zmíněnému materiálu je to možné, dokonce na vzdálenost několika metrů. Vědci teď pracují na komerčním využití svého zařízení.


Další články v sekci