Paměť lidstva: 5 největších knihoven světa

Pokud se v knihách skrývá síla, pak jsou nejmocnějšími místy na Zemi knihovny s rozsáhlými sbírkami. Rekordmanky mezi bibliotékami však pečují také o další tištěné materiály či o hudební nahrávky

06.06.2020 - Vilém Koubek

Knihovna na každé ulici

New York Public Library
velikost sbírky: 55 milionů 

Svou sbírku 55 milionů knih, map a dalších tištěných materiálů rozprostírá New York Public Library do 92 poboček po celé metropoli. Jedná se o druhou největší knihovnu Spojených států, která navíc funguje coby nezisková organizace. Její historie sahá až do roku 1895: Vznikla díky daru obchodníka Johna Jacoba Astora, který dovětkem v závěti věnoval na vybudování instituce sumu odpovídající v přepočtu dnešním 296 milionům korun. První pobočka se proto jmenovala Astor Library. 


Britská velikánka

British Library
velikost sbírky: 200+ milionů 

Národní knihovna Velké Británie a zároveň nejrozsáhlejší instituce svého druhu na světě sídlí v Londýně a od založení v roce 1973 shromáždila sbírku čítající přes 200 milionů položek. Víc než 14 milionů z nich tvoří knihy ze všech koutů planety, jimž dělají společnost například historické artefakty datované až do druhého tisíciletí před naším letopočtem. Každý rok se přitom sbírka rozrůstá o tři miliony nových předmětů. 


Základy od Jeffersona

Knihovna Kongresu
velikost sbírky: 168+ milionů 

Nejstarší federální kulturní instituce Spojených států byla založena roku 1800 v New Yorku, ale záhy se přesunula do Washingtonu. Ukrývá víc než 167 milionů položek, z čehož 38 milionů představují knihy: Mimo jiné jde o celou knihovnu Thomase Jeffersona, čítající 6 487 svazků. Nezanedbatelná část inventáře bibliotéky i sbírky někdejšího prezidenta přitom lehla popelem při požáru v roce 1851 a z napáchaných škod se instituce vzpamatovala až v období rapidního růstu po občanské válce. 


Nekonečné regály 

Ruská státní knihovna
velikost sbírky: 47,2 milionu 

V prostorách největší knihovny Ruské federace se nachází 275 km polic, na nichž spočívá soubor zahrnující 47,2 milionu předmětů psaných 247 světovými jazyky. Mimo jiné se jedná o 17 milionů knih a periodik, 13 milionů deníků, 350 tisíc hudebních nahrávek či 150 tisíc map. Cizojazyčné položky přitom představují celých 29 % sbírky. Instituce byla založena roku 1862 v Moskvě a mezi léty 1925 a 1992 nesla název Leninova státní knihovna Sovětského svazu. 


Parlament musí číst!

Národní parlamentní knihovna Japonska
velikost sbírky: 41,9 milionu 

Pro potřeby japonského parlamentu vznikla tato instituce spojením tří starších knihoven v roce 1948 a dnes funguje podobně jako Knihovna Kongresu USA. Sestává ze dvou hlavních areálů v Tokiu a Kjótu, přičemž nejvzácnější části sbírky tvoří texty z období šógunátu Tokugawa (1603–1867) a dynastie Čching (1644–1911). Nechybí však ani na 300 tisíc položek spojených s japonskou modernizací politiky a zákonodárství či 30 milionů stránek dokumentů o okupaci země vycházejícího slunce po skončení druhé světové války. 

Další články v sekci