Poklad nedozírné hodnoty: Nález depotu římských mincí

29.01.2016 - Monika Slezáková

Na sklonku minulého roku bylo na utajované lokalitě ve východních Čechách objeveno na sto římských mincí pocházejících z přelomu letopočtu


Reklama

S koncem roku 2015 zaznamenala česká archeologie další významný nález. Pozornosti skupiny hledačů, spolupracující s několika východočeskými muzei, neušla neobvyklá koncentrace mincí v ornici. Při následném průzkumu terénu, vedeném pod patronátem Muzea východních Čech v Hradci Králové, se podařilo zachránit na 103 mincí, pocházejících z období těsně před začátkem našeho letopočtu.

Převážně stříbrné denáry datují odborníci do doby římské republiky a raného císařství, která byla spojena s vládou mocných mužů Julia Caesara a císaře Augusta. Vědci předpokládají, že ačkoliv se mince u Germánů těšily velké oblibě a mohly být v oběhu delší dobu, byly pravděpodobně uloženy do země na přelomu starého a nového letopočtu. Pro germánské obyvatelstvo představoval soubor mincí, jehož hodnota se odhaduje na přibližný roční žold římského legionáře, nemalý zdroj stříbra. O slušné životní úrovni na sídlišti svědčí také další nálezy, které byly na místě objeveny, zejména bronzové spony a části bronzových nádob. Část objevů lze navíc připsat Keltům, kteří v oblasti sídlili o dvě století dříve.

S pokladem mimořádné hodnoty se bude moci seznámit také široká veřejnost. Po dokončení konzervátorských prací a odborném posouzení bude toto cenné historické svědectví zpřístupněno v rámci výstavy.

 

 

  • Zdroj textu:

    Muzeum východních Čech v Hradci Králové

  • Zdroj fotografií: Wikipedie

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Ledoborec Polarstern vyplul 20. září 2019 z norského Tromsø a 6. října se v Severním ledovém oceánu připojil ke kře. Šedá šipka znázorňuje, kterým směrem se loď zřejmě vydá. Do přístavu v německém Bremerhavenu by se měla podle plánu vrátit letos v říjnu.

Zajímavosti

V prachu se může skrývat rezistence na antibiotika 

Věda

Půlmilionový roj sarančat pustinných (Desert locust) dokáže za jediný den spořádat stejné množství jídla jako 10 slonů, 25 velbloudů nebo 2 500 lidí. Velké roje mohou mít až 80 milionů jedinců.

Revue

Bohatství v kopcích nad solným jezerem objevili už neolitičtí zemědělci

Historie

Požár při testu motorů Reaver.

Vesmír

Jádro oblasti rozšíření kakadu palmového (Probosciger aterrimus) se omezuje na region Nové Guineje a cíp na severu Austrálie.

Příroda

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907