Poklad nedozírné hodnoty: Nález depotu římských mincí

29.01.2016 - Monika Slezáková

Na sklonku minulého roku bylo na utajované lokalitě ve východních Čechách objeveno na sto římských mincí pocházejících z přelomu letopočtu


Reklama

S koncem roku 2015 zaznamenala česká archeologie další významný nález. Pozornosti skupiny hledačů, spolupracující s několika východočeskými muzei, neušla neobvyklá koncentrace mincí v ornici. Při následném průzkumu terénu, vedeném pod patronátem Muzea východních Čech v Hradci Králové, se podařilo zachránit na 103 mincí, pocházejících z období těsně před začátkem našeho letopočtu.

Převážně stříbrné denáry datují odborníci do doby římské republiky a raného císařství, která byla spojena s vládou mocných mužů Julia Caesara a císaře Augusta. Vědci předpokládají, že ačkoliv se mince u Germánů těšily velké oblibě a mohly být v oběhu delší dobu, byly pravděpodobně uloženy do země na přelomu starého a nového letopočtu. Pro germánské obyvatelstvo představoval soubor mincí, jehož hodnota se odhaduje na přibližný roční žold římského legionáře, nemalý zdroj stříbra. O slušné životní úrovni na sídlišti svědčí také další nálezy, které byly na místě objeveny, zejména bronzové spony a části bronzových nádob. Část objevů lze navíc připsat Keltům, kteří v oblasti sídlili o dvě století dříve.

S pokladem mimořádné hodnoty se bude moci seznámit také široká veřejnost. Po dokončení konzervátorských prací a odborném posouzení bude toto cenné historické svědectví zpřístupněno v rámci výstavy.

 

 

Reklama

  • Zdroj textu:

    Muzeum východních Čech v Hradci Králové

  • Zdroj fotografií: Wikipedie

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Historie

Systém FAST poskytuje landerům superschopnost stavby vlastního kosmodromu během přistání. Stačí během přistání vstříknout do raketového plamene keramické částice s hliníkem.

Vesmír
Věda

Žaludy jsou vítanou a výživnou pochoutkou pro mnohé lesní tvory. V kuchyni a medicíně je ale využívali i indiáni a naši předkové.

Příroda

Tvůrci robotické ryby věří, že by mohla najít uplatnění ve vzdělávání a vědeckém výzkumu, nebo například ve výzkumu mořské biologie.

Zajímavosti

Pokud virus změní svou 3D strukturu, nebudou paměťové protilátky účinné, nebo budou účinné méně. 

Zajímavosti

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907