Poklad nedozírné hodnoty: Nález depotu římských mincí

29.01.2016 - Monika Slezáková

Na sklonku minulého roku bylo na utajované lokalitě ve východních Čechách objeveno na sto římských mincí pocházejících z přelomu letopočtu


Reklama

S koncem roku 2015 zaznamenala česká archeologie další významný nález. Pozornosti skupiny hledačů, spolupracující s několika východočeskými muzei, neušla neobvyklá koncentrace mincí v ornici. Při následném průzkumu terénu, vedeném pod patronátem Muzea východních Čech v Hradci Králové, se podařilo zachránit na 103 mincí, pocházejících z období těsně před začátkem našeho letopočtu.

Převážně stříbrné denáry datují odborníci do doby římské republiky a raného císařství, která byla spojena s vládou mocných mužů Julia Caesara a císaře Augusta. Vědci předpokládají, že ačkoliv se mince u Germánů těšily velké oblibě a mohly být v oběhu delší dobu, byly pravděpodobně uloženy do země na přelomu starého a nového letopočtu. Pro germánské obyvatelstvo představoval soubor mincí, jehož hodnota se odhaduje na přibližný roční žold římského legionáře, nemalý zdroj stříbra. O slušné životní úrovni na sídlišti svědčí také další nálezy, které byly na místě objeveny, zejména bronzové spony a části bronzových nádob. Část objevů lze navíc připsat Keltům, kteří v oblasti sídlili o dvě století dříve.

S pokladem mimořádné hodnoty se bude moci seznámit také široká veřejnost. Po dokončení konzervátorských prací a odborném posouzení bude toto cenné historické svědectví zpřístupněno v rámci výstavy.

 

 

  • Zdroj textu:

    Muzeum východních Čech v Hradci Králové

  • Zdroj fotografií: Wikipedie

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Leif Eriksson objevuje Ameriku, obraz od norského malíře Hanse Dahla (1849–1937).

Zajímavosti

Arové hyacintoví vyhledávají na zemi velké palmové ořechy, které se jim tady louskají lépe než ve větvích stromů

Příroda
Věda

Kometa Čurjumov-Gerasimenko na snímku meziplanetární sondy Rosetta

Vesmír

Německá infiltrační taktika použitá během protiútoku slavila úspěch, na snímku vilémovské kulometné družstvo

Válka
Historie

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907