Pomořsko: Polská kolébka svobody

03.11.2020

Málokterá evropská země zažila v minulosti tolik příkoří jako Polsko. Jeho území si více či méně násilně nárokovali zejména Prusové a později Němci. Pozůstatky dřívějšího soupeření lze dodnes nalézt také v Pomořsku, nejsevernějším z šestnácti polských vojvodství

<p>Téměř půlmilionový Gdaňsk leží při ústí Visly a patří k nejvýznamnějším baltským přístavům. Zároveň jde o metropoli Pomořska i neoficiální hlavní město Kašubů.</p>

Téměř půlmilionový Gdaňsk leží při ústí Visly a patří k nejvýznamnějším baltským přístavům. Zároveň jde o metropoli Pomořska i neoficiální hlavní město Kašubů.


Reklama

Pomořská vlajka se shoduje se znakem vojvodství: Oba symboly vyobrazují černého gryfa na žlutém pozadí, jediná další barva – červená – se nachází na jeho jazyce. Bájné zvíře se tradičně pojilo s národem Kašubů, místní nejvýznamnější menšinou. Jeho první zobrazení se datuje do 16. století, v podobě schematického znázornění v katedrále dnešní gdaňské městské části Oliva.

Německy znějí například jména dvou zřejmě nejslavnějších místních rodáků: filozofa Arthura Schopenhauera a nositele Nobelovy ceny za literaturu Güntera Grasse. Oba přišli na svět v Gdaňsku, jednom z nejvýznamnějších pobaltských přístavů, který díky své strategické poloze sehrál stěžejní roli v řadě důležitých událostí nejen minulého století. 

Válečné ohnisko

Dlouholeté napětí ve vztahu ke germánskému soupeři nakonec vyvrcholilo právě na nedalekém poloostrově Westerplatte – 1. září 1939 tam vypukla druhá světová válka. Jednadvacet let po skončení globálního konfliktu odhalili představitelé polské vlády pomník obráncům místa: Žulový monument se tyčí do výšky 25 metrů nad vodami Mrtvé Visly. 

Temnou stránku moderní historie si mohou návštěvníci Pomořského vojvodství připomenout rovněž v pozůstatcích koncentračního tábora Stutthof – Sztutowo, kde za války zahynulo na 65 tisíc vězňů. I samotný Gdaňsk tehdy utrpěl značné škody. Současná podoba turisticky oblíbeného města, věrně kopírující historickou tvář, pochází většinou až z druhé poloviny 20. století. 

Loděnice, kde se psaly dějiny

K několika málo místům, která po válce nepotřebovala rekonstrukci, patřily místní loděnice. Pod různými správci fungují už pět století a po celou dobu zajišťovaly regionu bohatství i prosperitu. V dějinách Polska pak hrály ještě jednu, neméně důležitou roli: V roce 1980 tam propukla dělnická okupační stávka proti režimu, v jejímž čele stanul tehdejší elektrikář Lech Wałęsa. Protesty se brzy rozšířily po celé zemi a katapultovaly mladého dělníka do vedení polské opozice. Odstartovala tak jeho politická kariéra: Nejprve stál v počátcích hnutí Solidarita a nakonec v roce 1990 zaujal post prezidenta.

Svobodná nesvoboda

Moderní, svobodná tvář Polska přinesla mimo jiné konec německých vlivů, což uvítali především Kašubové – západoslovanský národ obývající území dnešního Pomořska už od raného středověku. Dnes se počet jeho příslušníků odhaduje na půl milionu, přičemž zhruba desetina z nich stále aktivně ovládá kašubštinu. Navzdory hlubokému národnímu cítění se však dosud nemohou oficiálně identifikovat: Polská vláda kašubskou národnost neuznává a po sčítání lidu v roce 2002 ji z výsledků vyškrtla.

TIP: Na polském severu: Město Gdaňsk již stovky let znovu vstává z popela

Gotická rekordmanka z Polska

V roce 1274 začal řád německých rytířů poblíž dnešního Malborku budovat obrannou tvrz, jež se posléze stala největší gotickou stavbou světa. S plochou přes 25 hektarů se zároveň pyšní titulem největší cihlové budovy na planetě. Zatímco v minulosti sloužila ke strategickým účelům řádu, který tam přesunul své sídlo z Benátek, dnes patří k hlavním turistickým lákadlům Pomořského vojvodství. Její popularitu ještě podtrhl zápis na seznam světového dědictví UNESCO v roce 1997: Čtyřhodinovou prohlídku rozsáhlého areálu ročně absolvuje na 600 tisíc milovníků historických památek.

STRUČNÉ DĚJINY

Nejstarší písemný pramen zmiňující Gdaňsk pochází z roku 997, nicméně doložené osídlení oblasti se datuje ještě hlouběji do historie. Již v 6. století se na Balt a do povodí Visly stěhovaly slovanské kmeny a ve druhé polovině 10. století, za vlády knížete Měška I., se někdejší kmenový svaz Pomořsko poprvé připojil k Polsku. Důležité datum představuje 19. březen 1238: Tehdy se v listině přisuzované papeži Řehořovi  XI. objevuje první písemná zmínka o Kašubech, dnešní hlavní národnostní menšině uvedené lokality

Mezi Polskem a Pruskem

Počínaje letopočtem 1308 se výrazněji projevoval germánský vliv: Pomořsko se tehdy ocitlo pod správou řádu německých rytířů a pod jejich křídly setrvalo téměř 160 let. Následně krátce získalo status jednoho z polských vojvodství, ale již po třech stoletích – při tzv. prvním dělení Polska roku 1772 – se znovu dostalo pod pruskou svrchovanost v rámci provincie Západní Prusko. V německých rukou pak zůstalo až do počátku minulého století. Přechod Pomořska k obnovenému polskému státu po skončení první světové války nesli Němci velmi nelibě, neboť tak přišli o strategické území gdaňského obchodního koridoru.

Po odchodu Němců

„Historická křivda“, jak Němci svou prohru údajně vnímali, vyústila v záminku k rozpoutání konfliktu, z nějž se nakonec vyvinula druhá světová válka. Hitlerovské Německo zabralo značnou část Pobaltí včetně Pomořska, v roce 1945 pak region osvobodila Rudá armáda, načež došlo k masivnímu vyhánění německy hovořících obyvatel. Jako oficiální administrativní součást Polska bylo novodobé Pomořsko ustaveno v roce 1999, coby stejnojmenné vojvodství. 

LIDÉ

Obyvatelstvo

Počet obyv.: 2 328 220; očekávaná doba dožití: 77,9 roku; prům. počet dětí: 1,4 na ženu; věková struktura: 18 % obyv. do 19 let, 17 % obyv. nad 65 let; městské obyv.: Gdaňsk má 460 tisíc obyv.; náboženství: 93 % římskokatolické, 4 % bez vyznání, 3 % ostatní; oficiální jazyk: polština; obyv. pod hranicí chudoby: 7 %; gramotnost: 99 %.

Politika

Státní zřízení: polské vojvodství; vojvoda: Dariusz Drelich; polské komunální volby: jednou za čtyři roky.

Ekonomika

HDP na hlavu: 24 752 dolarů, odhad z roku 2018 (ČR – 39 740 dolarů); měna: zlotý, s kurzem 1 : 6 Kč.

GEOGRAFIE

Rozloha: 18 293 km², asi jako Kuvajt; charakter území: značně vodnatá oblast tvoří součást tzv. Východoevropské roviny, převažují proto nížiny; podnebí: mírné klima s teplými léty, zimy jsou díky blízkosti Baltu mírnější než ve zbytku země; min. noční / max. denní teploty (°C) v Gdaňsku: leden–březen −4/4, duben–červen 1/18, červenec–září 8/21, říjen–prosinec −4/11; nejvyšší bod: Wieżyca, 328 m n. m. 

Reklama

  • Zdroj textu: 100+1 zahraniční zajímavost 15/20
  • Zdroj fotografií: Shutterstock

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Věda
Historie
Reklama

Magnetické pole Jupiteru. Vlevo měsíc Io.

Vesmír

Mexické tučnice většinou tvoří dva typy růžic – letní masožravé a zimní s kratšími, sukulentními listy, díky nimž rostlina přečkává suché období. Listy zimních růžic jsou křehké, snadno se odlomí a jednotlivé listy jsou pak schopné zakořenit. Některé druhy mají báze listů zapuštěné v zemi, a tak se chrání před vyschnutím či v suchém ročním období vytvářejí pod povrchem země šupinaté cibulky.

Květy tučnic jsou opylovány hmyzem. Semena těchto rostlin jsou jemná, mají strukturovaný povrch. Ve vodě se díky tomu na jejich povrchu drží bubliny, které semena nadnášejí a umožňují jejich šíření pomocí menších i větších vodních toků. Na snímku Tučnice ocasatá (Pinguicula moranensis). Snad nejznámější, často pěstovaný druh tropické tučnice

Příroda
Zajímavosti

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907