Šestý smysl? Divoká prasata mají vnitřní kompas na vnímání magnetického pole

Čeští vědci zjistili, že se divoká prasata orientují podle magnetického pole

29.06.2016 - Stanislav MihulkaNení tajemstvím, že někteří živočichové mohou vnímat magnetické pole a orientovat se podle něj. Díky výzkumu, na němž se zásadně podíleli i čeští vědci, jsme se to teď dozvěděli o prasatech.

Badatelé analyzovali data o více než 1 600 divokých prasatech (Sus scrofa) z České republiky a o více než 1 300 prasatech savanových (Phacochoerus africanus) ze šesti zemí napříč Afrikou.

Během pozorování prasat si badatelé uvědomili, že když tito sudokopytníci pohybují, krmí, nebo když si chystají místo k ulehnutí, nápadně často se orientují podél osy sever – jih. Všechno podle vědců nasvědčuje tomu, že prasata používají vnitřní magnetickou mapu, s jejíž pomocí se mohou orientovat v krajině.

TIP: Vědci objevili molekuly vnímající magnetické pole v očích psů a primátů

Zjištění by mohlo mít i zajímavé praktické využití. Divoká prasata jsou přemnožená a často ohrožují pole s úrodou. Magnetická zařízení ovlivňující magnetický kompas prasat by tak mohla pole účinně ochránit


Další články v sekci