Služba Arcidomu habsburskému: Důležití úředníci u nejdůležitějšího dvora

22.04.2016 - Jiří Pernes

Řídit a udržovat jeho soukolí byl náročný úkol, který připadl zvlášť významným osobám


Reklama

Habsburský dvůr hrál důležitou roli v rakouské domácí i zahraniční politice. Byl ztělesněním elegance a přepychu, které si většina obyčejných smrtelníků ani nedokázala představit. I příslušníci jiných panovnických rodů v Evropě hovořili o císařském dvoře ve Vídni s respektem a označovali jej za nejnádhernější a nejlépe organizovaný na světě.

Císařští hofmistři

Při pohledu zvenčí se každodenní život dvora jevil jako něco jednoduchého. Dokonalá souhra tohoto složitého mechanismu a neustálé udržování jeho lesku a fungování na patřičné úrovni však vyžadovaly ohromný aparát, který musel být propracován do nejmenších podrobností: jeho chod musely neustále hlídat ostražité oči, řídit přemýšlející hlavy a případné potíže musely odstranit pracovité ruce. Spočívalo to na bedrech početného štábu lidí, v jehož čele stál samozřejmě sám císař. Podřízení hodnostáři přijímali jeho příkazy a předávali je dalším osobám na stále nižších a nižších úrovních, až k té nejspodnější, kterou nakonec tvořilo služebnictvo, řemeslníci a osoby zaměstnané u dvora za denní nebo týdenní mzdu.

Nejvyšší dvorské úřady mohli zastávat pouze příslušníci nejurozenějších a nejstarších šlechtických rodů v monarchii. V jejich čele stál první nejvyšší hofmistr, který byl v každodenním kontaktu s panovníkem, přijímal většinu jeho příkazů a zajišťoval jejich plnění. Dnes bychom řekli, že byl jakýmsi císařovým výkonným ředitelem. K dispozici měl druhého nejvyššího hofmistra, vlastně svého zástupce, a rozsáhlý štáb úředníků

Společenské centrum monarchie

Vzhledem k velkému množství společenských akcí, které se na císařském dvoře odehrávaly, a vzhledem k jejich významu, zaujímal v úřadu nejvyššího hofmistra velmi důležité místo dvorní odbor pro obřady. Jemu náleželo organizování všech podniků, které zdůrazňovaly vážnost dvora – dvorní slavnosti, procesí, hostiny a plesy, slavnostní recepce, křty, svatby a pohřby, jakož i smuteční slavnosti, včetně rozesílání příslušných pozvánek. V čele tohoto odboru stál zkušený úředník, který nesl titul „ředitel obřadů“ a který měl k ruce vedle sekretáře a koncipisty také vrchní dvorní komisaře a dvorní komisaře, kteří zase zadávali úkoly početné sálové službě, k níž patřili sáloví komorníci, sáloví dveřníci a dvorní ohlašovači.

  • Zdroj textu:

    Živá historie 10/2011

  • Zdroj fotografií: Wikipedie

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Leif Eriksson objevuje Ameriku, obraz od norského malíře Hanse Dahla (1849–1937).

Zajímavosti

Arové hyacintoví vyhledávají na zemi velké palmové ořechy, které se jim tady louskají lépe než ve větvích stromů

Příroda
Věda

Kometa Čurjumov-Gerasimenko na snímku meziplanetární sondy Rosetta

Vesmír

Německá infiltrační taktika použitá během protiútoku slavila úspěch, na snímku vilémovské kulometné družstvo

Válka
Historie

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907