Temné proroctví Římského klubu: Konec světa prý nastane již v roce 2040

Dva roky zbývají do okamžiku, kdy se svět ocitne na prahu krize. Alespoň to tvrdí počítačový program, který v roce 1973 předpověděl zkázu lidstva a jehož prognóza se zatím naplňuje s mrazivou přesností

01.11.2018 - Vilém KoubekNeuplyne rok, abychom alespoň jednou ze „stoprocentně pravdivého zdroje“ neslyšeli, že přijde konec světa. Zkáza se však nekoná, neboť ji zvěstují nedůvěryhodní jedinci prahnoucí po pozornosti. Nicméně mezi všemi smyšlenými hrozbami zániku ční jedna, která vzešla z analýzy tvrdých dat a nemohl ji zmanipulovat lidský faktor. Stojí za ní počítač a podle jeho prognóz zbývá lidstvu na Zemi posledních 22 let. 

Žádné světlé zítřky

Psal se rok 1973 a Jay Forrester z Massachusettského technologického institutu právě dokončil program World One: Software měl po zadání dat o společnosti, přírodních zdrojích a dalších parametrech tehdejšího světa vypočítat model globální udržitelnosti. Hlavním východiskem se přitom staly roky 1900–1973, tedy doba, kdy se mimo jiné odehrály dvě světové války. Zadavatelem projektu byl tzv. Římský klub (viz Ochranná ruka nad světem), který si chtěl nechat předpovědět způsob, jak co nejlépe zajistit stabilní globální růst. 

Počítač nabídl sadu grafů týkajících se obyvatelstva, výkyvů v kvalitě života, přírodního bohatství či znečištění, které zcela jasně naznačovaly blížící se pohromu. Místo optimistické vyhlídky přišel World One s apokalyptickou prognózou, podle níž naše společnost do roku 2040 zanikne. Zlomový bod má však nastat o dvacet let dřív – a to je také důvod, proč tehdejší předpověď opět vyplouvá na povrch. 

Konec civilizace

V roce 1973 odvysílala stanice ABC krátký dokument o katastrofické vizi, v němž moderátor mimo jiné uvedl, že první bod zlomu přijde již brzy: „Zhruba v roce 2020 začne být situace na Zemi kritická. Pokud něco neuděláme, kvalita života na naší planetě klesne k nule. Znečištění začne lidi ohrožovat natolik, že budou umírat. Nejenže se tak růst počtu obyvatel zastaví – bude jich dokonce ubývat. Nakonec se ocitneme v populačním stavu srovnatelném s rokem 1900. Tímto tempem mezi léty 2040 a 2050 veškerá civilizace v podstatě zanikne.“  

Na pochmurnou vyhlídku reagoval tehdejší předseda Římského klubu Alexander King: Svrchovanost států podle něj postupně zmizí a ve světě bude nastolen nový pořádek. Hlavní roli převezmou nadnárodní korporace. „Suverenita národů přestane být absolutní a postupně se vytratí. Degradace postihne všechny, i ty největší velmoci,“ popsal v rozhovoru pro ABC.  

Zamoření zabíjí

Aby se předpovězené katastrofě předešlo, vypracoval Římský klub v roce 1973 krizový plán, podle nějž by optimističtější budoucnost zajistila mimo jiné střídmost světových velmocí. Například Spojené státy měly omezit těžbu a využívání přírodních surovin. Klub hodlal propagovat ideový směr, který by lidstvo přivedl k uvědomění, že prestiž spočívá v nízké spotřebě: Méně náročné země by tedy do řízení světa promlouvaly zvučnějším hlasem. Myšlenka se však neujala.

V současných USA se například loni spotřebovalo 7,26 miliardy barelů ropy, tj. zhruba 3,16 miliardy litrů denně. Oproti Evropě zaostává americká země také v recyklaci, a mimo jiné tak zamořuje oceány odpadem. Umírnění však nejsou ani další velcí hráči světové scény jako Čína či Rusko, a ve výsledku tedy 90 % globální populace dýchá zamořený vzduch, jenž ročně zabije až sedm milionů lidí. 

Nezkalený výhled

Je pravděpodobné, že v roce 2020 drastický zlom nepřijde. Odhad, podle nějž počet obyvatel planety klesne, se zdá zatím absurdní: Světová populace se každým dnem rozrůstá zhruba o 175 tisíc jedinců. Neodvratný pád civilizace také staví na předpokladu, že proti horšícím se podmínkám nic nepodnikneme.

TIP: Tajemný klub Bilderberg: Elitní spolek, co ovládá svět?

Předpověď vycházela jen z projekce trendů tehdejší společnosti do budoucna a nebrala v úvahu žádné neznámé vlivy, jako třeba možné – byť nepatrné – změny v našich ekologických postojích. Mrazivá je ovšem skutečnost, že se temná prognóza přes výše popsané nedostatky velmi přesně naplňuje především v oblasti ekologie a znečištění.

Ochranná ruka nad světem

Nezisková organizace Římský klub vznikla v roce 1968 a zaměřuje se na výzkum a hledání cest k udržitelnému rozvoji. V oficiálním popisu se uvádí, že jde o „společnost jednotlivců, kteří sdílejí zájem o budoucnost lidstva a usilují o změnu“. Cílem je podpora při globálních výzvách, pro niž klub zpracovává vědecké analýzy. Mezi jeho členy figurují bývalí politici, vědci, významní podnikatelé a mnozí další. Z Čechů patřil do jeho řad například Václav Havel. 

  • Zdroj textu

    100+1 zahraniční zajímavost

  • Zdroj fotografií

    Shutterstock


Další články v sekci