Utah a Idaho: Země mormonů v labyrintu kaňonů

Existuje-li na světě místo, které lze opravdu popsat pomocí klišé „dechberoucí“, je to severozápad USA. Kaňony, soutěsky a unikátní geologické útvary v Utahu a Idahu působí jako z jiné planety. Region navíc proslul ještě jedním specifikem: coby centrum mormonské víry

28.12.2020 - Barbora JelínkováAlt text

Na modrém pozadí se nachází centrální část státní pečetě Utahu, znázorňující charakteristické atributy regionu: včelí úl obklopený pěknosemencem, střežený orlem a nadepsaný státním mottem „industry“, tedy „píle“. Definitivní verze vlajky byla po několika úpravách schválena v roce 1822.

Rovněž vlajka Idaha čerpá inspiraci ze státní pečeti, kterou však znázorňuje celou. Jde o jedinou státní pečeť navrženou ženou, malířkou Emmou Greenovou – první návrh představila v roce 1863. Ženská postava reprezentuje rovnost, svobodu a spravedlnost. Ostatní symboly, včetně horníka, se vztahují k přírodním zdrojům: nerostnému bohatství, lesům a divoké přírodě.

K Církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů, jejíž základní náboženský spis tvoří Kniha Mormonova, se podle statistik hlásí 16 milionů lidí a z toho víc než šest milionů žije ve Spojených státech. Právě tam také relativně mladá křesťanská odnož v roce 1830 vznikla, poté co tehdy pětadvacetiletý Joseph Smith zažil několik Božích zjevení. Údajně mu byl svěřen úkol založit novou pravou církev, odvozenou od dávných izraelitských proroků, kteří měli žít v Severní Americe ještě před příchodem Krista. Mladý náboženský vůdce tak učinil v New Yorku, po jeho smrti však Brigham Young coby jeho nástupce shromáždil tehdejší mormony a zavedl je na severozápad

Město mormonů

Usadili se na území indiánského kmene Ute, u obrovského solného jezera. Na jeho březích postupně vyrostlo Salt Lake City, současná metropole státu Utah, pojmenovaného po zmíněných domorodcích. Dvousettisícové město zůstalo centrem mormonů dodnes, což z něj zároveň dělá nábožensky nejsourodější sídlo v celých Spojených státech – k mormonské církvi se hlásí dvě třetiny jeho obyvatel. 

TIP: Zvyky a nauka mormonské církve: V čem se liší od ostatních protestantů?

Krajina z třetihor

Dějiště zimní olympiády z roku 2002 si ovšem vysloužilo světovou proslulost především díky zmíněné vodní ploše, přezdívané „americké Mrtvé moře“. Důvod, proč je Velké solné jezero zhruba čtyřikrát slanější než oceán, spočívá v jeho geologické minulosti: Sůl se do vody dostává z okolních hornin, které samy o sobě představují neobyčejné svědectví pradávného pohybu litosférických desek. Během druhohor a třetihor došlo na území dnešního Utahu k vyvrásnění bizarních skalních útvarů, jejichž současnou podobu, připomínající červenohnědý vápencový labyrint, postupně dotvořila eroze. 

Za účelem ochrany této mimořádně křehké krajiny vzniklo ve státě celkem pět národních parků. Nejznámější z nich, Arches National Park, se datuje až do roku 1929 a každoročně přivítá milion a půl turistů.

Stručné dějiny

Nejstarší osídlení dnešních států Utah a Idaho datují archeologové zhruba deset tisíc let do minulosti, kdy se na místo zřejmě přes pevninský most dostali obyvatelé z dnešní Asie. Na severoamerickém kontinentu se pak jejich populace rozrůznila do několika kmenů, například Paiute nebo Ute – doslova „lidé z hor“. 

První přišli mormoni

Jako první Evropané pronikli na severozápad současných Spojených států španělští misionáři v roce 1775, oblastí však tehdy pouze procházeli. Trvalo ještě několik dekád, než se o region začali zajímat mormoni pod vedením Brighama Younga, hledající vhodné útočiště pro svou nově založenou církev. Roku 1847 dorazili k Velkému solnému jezeru, které zpočátku považovali za Pacifik, a na jeho březích pak postupně vyrostlo Salt Lake City

Mormoni víceméně určili prvotní vývoj Utahu jako samostatného státu, když organizovali osidlování, což se však nelíbilo vládě USA – a nakonec slavila úspěch: Po počátečním odporu se Young vzdal a kapituloval, takže se Utažské teritorium přesunulo právě pod křídla americké vlády.

Jedny z nejmladších

Obdobný vývoj zažívalo současné Idaho. I tam se první přistěhovalci dostali až počátkem 19. století, poté co do oblasti zhruba o sto let dřív přišli francouzsko-kanadští průzkumníci, nicméně nezůstali. Region se posléze stal součástí sporného území označovaného jako Oregonské teritorium.  

Idaho získalo samostatnost a status jednoho z federativních států v roce 1890, kdy bylo vyhlášeno jakožto 43. v pořadí. Utah se k USA oficiálně připojil o čtyři roky později, coby „číslo“ 46. Jde tak o jedny z nejmladších amerických států.

Lidé

Obyvatelstvo

Počet obyv.: Utah – 3 205 958, Idaho – 1 787 065; očekávaná doba dožití: 79,3 roku; prům. počet dětí: 2,29 na ženu; věková struktura: 29,1 % obyv. do 19 let, 11 % obyv. nad 65 let; městské obyv.: Salt Lake City (Utah) i Boise (Idaho) mají cca 200 000 obyv.; náboženství: 55 % mormoni, 22 % bez vyznání, 13 % protestanti, 5 % římští katolíci; oficiální jazyk: angličtina; obyv. pod hranicí chudoby: 8 %; gramotnost: 99 %.

Politika

Státní zřízení: státy USA; guvernéři: Gary Herbert (Utah), Brad Little (Idaho); obměňovací volby do amerického Kongresu: každé dva roky.

Ekonomika

HDP na hlavu: Utah – 44 363 dolarů, Idaho – 35 466 dolarů (odhad z roku 2016; ČR – 34 200 dolarů); měna: americký dolar, s kurzem 1 : 22,4 Kč.

Geografie

Rozloha: Utah – 219 887 km², Idaho – 216 900 km² (asi jako Bělorusko); charakter území: zpravidla vyprahlá krajina s divokými přírodními scenériemi, od pouští přes kaňony až po vysokohorské štíty či zalesněná území; podnebí: suchá a horká léta, zimy mírnější, než by odpovídalo nadmořské výšce; min. noční / max. denní teploty (°C) v Salt Lake City: leden až březen −5/14, duben–červen 5/30, červenec–září 14/35, říjen–prosinec −4/19; nejvyšší bod: Utah – Kings Peak, 4 120 m n. m., Idaho – Borah Peak, 3 859 m n. m.

  • Zdroj textu

    100+1 zahraniční zajímavost 17/20

  • Zdroj fotografií

    Shutterstock


Další články v sekci