Vábnička na včely: Proč jsou modře kvetoucí rostliny vzácnější než jiné?

V přírodě jsou barevné odstíny zastoupeny s různou četností, těch modrých je ale výrazně méně. Proč tomu tak je?

12.06.2022 - Barbora JelínkováV přírodě jsou barevné odstíny skutečně zastoupeny s různou četností. Barva plodů a květů závisí na obsaženém pigmentu, který absorbuje různé vlnové délky světla, zatímco jiné odráží: Například chlorofylu tak odpovídá zelená, karotenu oranžová, xantofylu žlutá apod. Modrý pigment se však v přírodě nevyskytuje, a zmíněná barva se tudíž objevuje pouze v případech, kdy se v rostlinných buňkách změní hladina kyselosti nebo se smísí již existující pigmenty.

TIP: Tajemství neviditelné modré barvy

Většina modrých odstínů květů či plodů proto vždy obsahuje i náznak červené či fialové. Zmíněná vlastnost se u některých druhů vyvinula kvůli přilákání opylovačů, neboť modrá je pro ně lépe rozpoznatelná. Zároveň jsou však popsané procesy energeticky značně náročné, proto má například modře zbarvené květy méně než desetina kvetoucích rostlin. 


Další články v sekci