Vedra v Itálii odhalila pozůstatky Neronova mostu přes Tiberu

Klesající hladina řeky Tibery odhaluje kamenné pozůstatky mostu, který měl nechat postavit římský císař Nero

17.07.2022 - Stanislav MihulkaCísař Nero, který vládl jako pátý císař Římské říše v letech 54 až 68 našeho letopočtu, je považován za kontroverzního panovníka – za jeho vlády vzniklo několik veřejných staveb a slavil i mnohá vojenská vítezství, na straně druhé ale zanedbával politiku a místo toho věnoval většinu času svým vášním. Jeho vláda je spojována s tyranií a extravagancí. Neblaze proslul zločiny spáchanými na svých příbuzných nebo blízkých, především vraždou vlastní matky Agrippiny.

Jednou z veřejných památek, spojovaných s kontroverzním císařem, je i kamenný most přes řeku Tiberu. Zda jde skutečně o dílo císaře Nerona přitom není úplně jisté. Most, který se nachází v severozápadní části města, kde spojoval centrum s oblastí dnešního Vatikánu, podle historiků spíše vznikl již za vlády 3. císaře Caliguly (37 – 41 n. l.) a označení „Pons Neronianus“ se v historických záznamech poprvé objevuje až v katalogu římských památek ze 12. století. Podle historiků je tak pravděpodobné, že během panování císaře Nerona došlo „pouze“ k rekonstrukci dříve existujícího mostu.

Vedle autorství mostu je most zajímavý i z jiného pohledu. Podle odborníků byl totiž postaven na zcela nevhodném místě. „Neronův most byl postaven na úzkém záhybu řeky v záplavové pláni. To je strašlivý nápad,“ tvrdí například Rabun Taylor z americké Texaské univerzity v Austinu, který se historii mostu věnuje.

TIP: Extrémní sucho odkrylo na břehu řeky Tigris dávné město doby bronzové

Podle Taylora řeky na takových místech často mění svůj tok a může se tak stát, že mostní podpěry ztratí kontakt s břehy řeky. Právě to se zřejmě stalo s Neronovým mostem, někdy v polovině 3. století našeho letopočtu. Římané pak most částečně rozebrali a materiál použili na nový most, který vznikl poblíž, na stabilnější části toku Tibery.

 


Další články v sekci