Vitalita ukrytá v úchopu: Co o vašem zdraví prozradí stisk ruky?

Pevný stisk ruky považujeme za projev silného charakteru. Lékaři z něj dokážou vyčíst mnohem víc. Signalizuje nejen úroveň momentální fyzické kondice a celkového zdraví, ale je i poměrně spolehlivým indikátorem vývoje zdraví a zdatnosti v budoucnosti.

09.05.2024 - Jaroslav PetrO síle své ruky se nejspíš přesvědčíme, když se pokoušíme otevřít pevně utažený uzávěr sklenice s okurkami nebo když neseme tašku s těžkým nákupem. Silná ruka se uplatní i v celé řadě aktivit, při kterých se sportovec k něčemu přitahuje nebo naopak něco přitahuje k sobě. Extrémní silou dokážou sevřít ruku třeba sportovní lezci, veslaři nebo vzpěrači. Někdy posuzujeme lidi podle síly, jakou nám stiskli ruku při pozdravu. Pro tvrzení, že stisk ve stylu „leklá ryba“ je projevem chabého charakteru, ale nejsou k dispozici vědecké důkazy. Z některých studií však vyplývá, že neurotičtí muži mají podprůměrně silný stisk a extroverti vládnou naopak nadprůměrně silným stiskem.

Jak pevně se držíte?

Při běžných činnostech většinou nevěnujeme stisku ruky větší pozornost. Síla v rukou se přesto dostává do popředí zájmu lékařů. Hodně totiž napoví o zdraví pacientů, a prozradí dokonce psychické problémy. Je ukazatelem aktuální fyzické kondice a celkového zdraví a z jejích hodnot lze odhadnout vývoj zdravotního stavu člověka do budoucna. Názorně to demonstruje studie týmu vedeného Carlosem Celis-Moralesem z univerzity ve skotském Glasgow, jejíž výsledky zveřejnil lékařský časopis Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.

Vědci využili údaje z obří britské databáze UK Biobank. Pro bezmála půl milionu lidí ve věku kolem pětapadesáti roků z ní získali v minulosti naměřené hodnoty síly stisku ruky. Z UK Biobank také zjistili, zda se u vybraných osob projevila do deseti let po měření síly stisku duševní demence. A stejně tak se prostřednictvím databáze dobrali informací o případném úmrtí těchto osob.

Dvacet procent lidí s nejslabším stiskem čelilo v následujících deseti letech o tři čtvrtiny vyššímu riziku demence než 20 % lidí s nejsilnějším stiskem. Pravděpodobnost úmrtí byla u lidí s nejslabším stiskem vyšší dokonce o 90 %. Přitom ale velká síla stisku nezvyšovala významnou měrou šance na dožití nadprůměrně vysokého věku.

Varovný signál

„Měření síly stisku ruky je levný a snadno proveditelný test, který může pomoct při včasné diagnostice zdravotních problémů. Sledování síly stisku ruky u starších osob (ale i u osob středního věku) může mít velký přínos pro zajištění zdraví stárnoucí populace. V lékařské praxi je dobré používat měření síly stisku ruky jako screeningový nástroj,“ říká Nadia Steiberová, která se nepodílela na studii Celis-Moralesova týmu, ale podobnou problematikou se zabývá na Vídeňské univerzitě.

Síla stisku ruky závisí nejen na fyzické kondici, ale také na věku, pohlaví, výšce a hmotnosti. O něco silněji dokážeme stisknout dominantní ruku. Dnes jsou proto k dispozici tabulky pro hodnocení síly stisku ruky, které tyto faktory zohledňují. U mužů na vrcholu fyzických sil, tedy ve věku mezi 25 a 30 lety, se za normální považuje síla stisku dominantní ruky v rozmezí od 38 do 58 kilogramů. U žen je ve stejné věkové kategorii brána jako normální síla stisku od 26 do 41 kilogramů.

Pokud síla stisku ruky klesne pod spodní hranici normálního rozmezí, je to varovný signál a lékař se pak s ohledem na další okolnosti rozhoduje, zda pacienta nepošle ke specialistům. Síla stisku ruky tak může sloužit podobně jako měření krevního tlaku. Když jej má pacient mimo vymezené hodnoty, zvažuje lékař, zda mu předepíše léky, nebo ho pošle na další testy a vyšetření.

Určující síla stisku

Jak to, že toho síla stisku ruky na člověka tolik prozradí? Stisk mají na starosti svaly prstů, dlaně a předloktí. Jejich síla ale obvykle nijak zvlášť nevybočuje ze zdatnosti ostatního svalstva lidského těla. Celkově silnější svalstvo umožňuje lepší pohyb, dodává na vytrvalosti a přispívá k dokonalejší kontrole rovnováhy. Významným přínosem je výkonnější svalstvo pro seniory, kterým dovoluje častější a delší pobyty venku. Díky tomu tito lidé zvládají intenzivnější a dlouhodobější fyzické aktivity a jsou v častějším a těsnějším kontaktu s okolím.

Naopak, pokles síly stisku signalizuje, že stejně zeslábly i další svaly těla. Člověku pak hrozí, že sklouzne do sestupné spirály. Čím slabší má svaly, tím méně se pohybuje, a tím rychleji slábne. Celkové oslabení má za následek ztrátu jistoty při pohybu a u seniorů bývá příčinou pádů, při kterých hrozí vážné úrazy. V kombinaci s oslabením kostí pak ve vyšším věku hrozí komplikované zlomeniny.

Ze síly stisku ruky lze odhadnout i stav imunitního systému, který s věkem rovněž ztrácí na výkonu. Toto ochabnutí imunity neboli imunosenescence činí seniory náchylnějšími k infekčním i nádorovým onemocněním. Lidé s vyšším podílem svalů v těle mají imunitní systém silnější. Stisk ruky se proto ukázal jako významný rizikový faktor během pandemie covidu, kdy lidem se slabým stiskem hrozil s vyšší pravděpodobností vážný průběh onemocnění. Neplatí to ale jen o odolnosti vůči viru SARS-CoV-2. Podobně signalizuje slabý stisk ruky – a tedy celkově slabá fyzická kondice – vyšší riziko závažných zdravotních komplikací i při onemocnění chřipkou nebo při nákaze respiračním syncytiálním virem.

Leklá ryba

Malá síla stisku ruky se ukazuje jako dobrý indikátor zvýšeného rizika chronických civilizačních onemocnění. Je to celkem logický důsledek nižší celkové fyzické kondice, při které pak lidé tíhnou s pasivnějšímu životnímu stylu. To s sebou nese vyšší pravděpodobnost onemocnění kardiovaskulárními chorobami.

Na jedné straně hrozí méně aktivním lidem obezita a s ní spojené zdravotní problémy, jako je cukrovka druhého typu. Na druhé straně ale může především u seniorů dojít i k nadměrné vyhublosti, tzv. kachexii. Ta má rovněž za následek nižší fyzickou zdatnost a pasivnější životní styl se všemi průvodními riziky.

Nedobrý fyzický stav signalizovaný slabým stiskem ruky se odráží i v mentálním zdraví. Lidé se špatnou tělesnou kondicí se méně často dostávají do společnosti a hrozí jim samota. Tito lidé mají méně kontaktů s rodinou a přáteli a společenská izolace negativně dopadá na jejich duševní výkonnost a vyrovnanost. Lidé se slabým stiskem ruky tak častěji trpí poruchami paměti, depresemi a mívají problémy se spánkem. 

Recept na zpomalené stárnutí 

Ve světle těchto zjištění se nabízí otázka, co můžeme udělat pro své zdraví a prodloužení života. Existují speciální pomůcky a cílená cvičení, jimiž si člověk může zvýšit sílu stisku ruky. To ale samo o sobě nestačí. Zdraví člověku nezajistí silnější ruka, ale pouze dobrá celková fyzická kondice. A na to neexistuje zázračný ani jednoduchý recept. Nezbývá než se spolehnout na staré osvědčené prostředky, jako je zdravá výživa, přiměřená fyzická aktivita a celkově zdravý životní styl bez kouření a konzumace alkoholu.

Silný stisk ruky bývá někdy označován za „penicilin proti předčasnému stárnutí“, ale to platí jen v případě, že tento snadno změřitelný parametr provází dobrá celková fyzická zdatnost. Sama o sobě nemá síla ruky pro kvalitní život valnou cenu. Pro seniory se ukazuje jako důležitá i síla dolních končetin, protože právě ta limituje jejich pohyb a jistotu chůze. Dobrým receptem na zvýšení fyzické kondice, a tím i posílení stisku ruky, tak může být i chůze, zvláště pak tzv. nordic walking s holemi, jízda na kole, plavání, společenský tanec nebo práce na zahradě.

„Je důležité zdůraznit, že nedoporučujeme, aby se lidé zaměřili na trénink síly stisku ruky s vidinou, že si tím zlepší zdravotní stav a sníží riziko úmrtí. Pokud si někdo specializovaným cvičením zvýší jen sílu stisku ruky, nebude to mít s vysokou pravděpodobností žádný významnější dopad na jeho celkový zdravotní stav. Malá síla stisku ruky však může sloužit jako ukazatel invalidity, protože odráží nízkou celkovou svalovou sílu, a ta se pojí s vyšším rizikem úmrtí. Zdravý životní styl a cvičení zůstávají těmi nejlepšími přístupy k udržení dobrého zdraví nebo k jeho dlouhodobému zlepšení,“ vysvětluje Nadia Steiberová z Vídeňské univerzity. 


Další články v sekci