Záhada šikmého kříže: Zničil někdo uherskou korunu záměrně?

Proč stojí křížek na vrcholku Svatoštěpánské koruny křivě? Je to schválně? Nebo jej někdo zlomil omylem?
Svatoštěpánská koruna, tedy nejdůležitější součást uherských korunovačních klenotů, má skutečně velice zajímavý osud. Je složena z několika částí, který byly upravovány i během dalších století, přibývaly do ní např. drahé kameny či čtyři volně visící přívěsky.

Nejstarší část tvoří koruna byzantského vládce Michaela Dukase VII., která byla „předělána“ do podoby ženské čelenky, kterou Dukas poslal darem králi Gézovi I. Uherskému pro jeho manželku. Tato samostatná a samonosná část pochází z konce 11. století.

Na čelenku poté přibyla tzv. latinská koruna z období mezi 11. a 13. stoletím. Byla navržena už přímo jako součást budoucí koruny, tvoří onu „čepičku“ na čelenkou. Její součástí je i kříž, který původně mohl stát rovně a „zlomen“ byl až později. Omylem. Teď jde jen o to určit, kdy přesně…

Špatně uložený skvost

Jedna z legend tvrdí, že k poškození došlo někdy na začátku druhé poloviny 15. století během vlády polského krále Vladislava, strýce Vladislava Jagellonského. Ten totiž nastoupil na uherský trůn místo Ladislava Pohrobka, který sice měl hned od narození dědičné právo na uherský trůn, ale coby dítě jej mohl jen velice těžko uplatňovat. Ladislavova matka Alžběta prý pověřila svou dvorní dámu Helene Kottannerovou, aby uherskou štěpánskou korunu ukradla a odvezla do Komárna. Při transportu měl být kříž poškozen. Mohlo k tomu dojít při nesprávném (chvatném) umístění koruny do kovové truhličky, v níž byla uchovávána. Víko mohlo přečnívající kříž zdeformovat.

TIP: Matka Ladislava Pohrobka údajně nechala ukrást uherskou korunu

Podle jiné legendy byl kříž ohnut záměrně Habsburky, kteří tím chtěli zlomit „magické síly“, jež Maďaři své koruně přisuzovali. Jiní jeho nakloněnou polohu vykládají coby poklonu před Bohem. Pak by měl úlohu skutečně symbolickou.

Tvrdí se však také, že dnešní jednoduchý kříž byl do koruny vpraven až v 16. století, zatímco původně ji zdobil dvojitý kříž se třemi relikviemi – úlomky Svatého kříže, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus. Tento kříž měla ulomit a uschovat pro svého maličkého syna-následníka trůnu královna Isabela Jagellonská. Jan Zikmund Zápolský poté tento kříž nosil celý svůj život na prsou, po jeho smrti se jej zmocnil nový král Štěpán Báthory. V každém případě se do svatoštěpánské koruny, jak ji známe dnes, už nikdy nevrátil.


Další články v sekci