Zákoutí českého názvosloví: Levhart, pardál, panter nebo leopard?

Označit přehledně zvířata různých druhů tak, aby se v názvosloví bylo možné snadno orientovat, bylo vždy nejen v češtině velkou výzvou. To se vztahuje i na šelmy, u nichž se v českém jazyce často prolíná a někdy i překrývá zoologické a „zvykové“ pojmenování. 

16.06.2023 - Jan TejkalLevhart, někdy také levhart skvrnitý (Panthera pardus), patří mezi velké kočkovité šelmy. Jedná se o velkou kočku s historicky největším areálem rozšíření, která zahrnuje jeden poddruh žijící v Africe a několik poddruhů asijských. Zoologické označení skvrnitý odkazuje na typickou černou kresbu na jeho srsti, která má podobu okrouhlých nebo oválných skvrn či rozet bez vnitřní skvrny (na rozdíl od jaguára, jenž žije v Jižní a Severní Americe a jehož rozety mohou mít uvnitř jednu nebo více skvrn).

Odkud se vzalo pojmenování „levhart“? Pochází údajně z německého výrazu lewehart, který byl odvozen z latinského leopardus a doplněn příponou –hart, která se objevuje v řadě německých mužských jmen a má význam tvrdý nebo silný

Starší, z latiny převzatý pojem leopard je složeninou slov léo (lev) a pardus (pardál). V období středověku byl prý totiž leopard pokládán za křížence lva a pardála, což zní sice poněkud zmateně, ale představa naivního přírodopisu mohla být taková, že potomkem žlutě zbarveného lva a černého pardála (respektive pantera) mohl být právě „malý skvrnitý lev“ – leopard. Zmatení pojmů v tomto období názorně demonstruje i ranná středověká heraldika s erby leopardů, kteří jsou zobrazováni jako kráčející lvi s přivrácenou hlavou, nebo erby pardálů či panterů ve formě bájných biblických zvířat s tělem lva a hlavou draka plivajícího oheň.

Existuje ovšem i méně romantický výklad původu slova leopardus, jenž odkazuje na indoevropský kořen perd-, který má znamenat totéž, co pestrý či skvrnitý, takže levhart je v tomto smyslu celkem logicky pestrá skvrnitá kočka připomínající v Evropě tehdy známějšího lva.

Ve slovníku spisovného jazyka českého jsou jako synonyma slova levhart zmíněny výrazy leopard, pardál a panter. V přírodopisných dokumentech se nejčastěji objevuje označení leopard, patrně pod vlivem překladu z původního anglického komentáře a rovněž u expozic levhartů skvrnitých v zoologických zahradách uslyšíme v případě radostných dětských zvolání nejčastěji právě tento popis zřejmě nejelegantnější z velkých koček.

Panterové a pardáli

Výraz panter ovšem není jen synonymem pro levharta. Koresponduje totiž s označením rodu velkých koček Panthera. Zoologicky je tedy v tomto smyslu panterem každá velká kočka tohoto rodu, avšak zvykově se s tímto pojmem setkáme především ve spojení černý panter, jímž se označuje melanická forma levharta skvrnitého (nikoliv samostatný druh), tedy jedinci levharta skvrnitého s výrazně rozvinutým tmavým pigmentem melaninu ve své srsti.

Pokud jde o výraz pardál, tak, na rozdíl od slovníku spisovného jazyka českého, podle něhož je pardál kromě žertovného označení pražského šviháka, nebo též syčáka, prostě jen synonymem levharta, zoologicky je pardál sice také velkou kočkou, ale zcela odlišného rodu

Jedná se o rod Neofelis, který zahrnuje dva druhy, nejčastěji zoologicky označované jako pardál obláčkový (Neofelis nebulosa) a pardál Diardův či ostrovní (Neofelis diardi). Tyto dvě nejmenší velké kočky byly až do roku 2006 považovány za jeden druh. Necelých patnáct let tedy vědci na základě genetických testů rozlišují dva pardálí druhy typické neobyčejně prodlouženými špičáky připomínající vyhynulého šavlozubého tygra.

Když se levhart plete s pardálem

Zoologické označení obláčkový má svůj původ v kresbě na srsti obou pardálů, jež připomíná velké tmavé mlžné obláčky. Pardál obláčkový má své obláčky větší, šedožluté, oválné a s černým okrajem, zatímco pardál Diardův má obláčky menší, tmavší a s velkým množstvím skvrnek uvnitř.

Výraz pardál je pro velké kočky rodu Neofelis užíván některými českými zoology ve zřejmé snaze odlišit laické veřejnosti méně známý druh velké kočky od všeobecně známého levharta skvrnitého. Odlišení „levharta“ od „pardála“ je žádoucí zejména s ohledem na skutečnost, že se nejedná o dva druhy či poddruhy stejného rodu, nýbrž o dva zástupce dvou zvláštních rodů (Panthera a Neofelis) v rámci podčeledi velkých koček (Pantherinae)

V této souvislosti lze však hovořit o určitém matení pojmů, neboť historicky je výraz pardál spojen s levhartem skvrnitým a variantou jeho označení leopard. Snad proto a také asi z důvodu označení pardálů v anglické verzi (clouded leopard pro pardála obláčkového a sunda clouded leopard pro pardála Diardova neboli ostrovního) se v českém jazyce stále používá i ekvivalentů levhart obláčkový a levhart Diardův čili ostrovní.

Irbis, neboli sněžný levhart

V regionu, kde pardál obláčkový žije, se mu říká harimauda. Škoda, že v češtině působí tento výraz poněkud „nesklonně“, protože jeho zavedení do české zoologické taxonomie by možná pomohlo zdůraznit odlišnost tohoto živočišného druhu od levharta skvrnitého, podobně jako je tomu v případě další velké kočky, které jsme zvyklí říkat levhart – tedy levharta sněžného čili irbise.

Irbis, někdy také irbis horský (Panthera uncia) se podle dřívější vědecké taxonomie neřadil mezi pantery, přesto je všeobecně znám a označován podle levharta, jehož menší, ale robustnější verzi připomíná. Dříve byl irbis považován za jediného zástupce zvláštního rodu Uncia, nyní je tedy již také panterem, protože společně s levhartem skvrnitým, jaguárem, tygrem a lvem patří do jednoho rodu Panthera.

Označení irbis má původ v mongolštině (irbes nebo irves) a do češtiny se dostalo přes ruštinu. Označení sněžný levhart nebo sněžný leopard vystihuje typický biotop irbise v oblasti horských masívů střední Asie. Toto označení je primární například v angličtině (snow leopard) nebo němčině (Schneeleopard).

Zákoutí českého názvosloví

Názvosloví snažící se odlišit od sebe jednotlivé druhy kočkovitých šelem skutečně spletité. I tak ale můžeme odpovědět na otázku položenou v názvu tohoto článku a problematiku alespoň částečně rozplést.

Z hlediska českého jazyka jsou levhart, pardál, panter či leopard odvozenými či modifikovanými výrazy pro velkou skvrnitou kočkovitou šelmu, přičemž tato synonyma vznikla díky odlišným cestám z původních latinských, řeckých či německých názvů. Zoologicky pak rozlišujeme čtyři druhy podčeledi velkých koček, které jsou vždy nebo jen někdy označovány za levharty.

Levhart skvrnitý a irbis horský neboli sněžný levhart jsou zároveň panteři, protože patří do rodu Panthera, zatímco pardál (levhart) obláčkový a pardál (levhart) Diardův (ostrovní) pantery nejsou, neboť náleží k samostatnému rodu Neofelis.


Další články v sekci