Zauzlované abecedy: 5 nejpodivnějších písem a jazyků

14.04.2020 - Vilém Koubek

Čínské a japonské znaky či egyptské hieroglyfy patří k nejznámějším netradičním písmům. V porovnání s následující pěticí jsou však příliš srozumitelné, nebo naopak nesmírně překombinované

<h2>Písmo čarodějnic</h2><p><strong>thébská abeceda<br />použití:</strong> v čarodějnických spisech | <strong>vznik:</strong> 16. století</p><p>Thébská abeceda se v tištěné podobě objevila poprvé v knize Polygraphia, kterou vydal na počátku 16. století německý opat <strong>Johannes Trithemius</strong>. Ve svazku přiřkl autorství písma Honoriovi z Théb – historické postavě opředené tajemstvím a mýty, o jejíž existenci se dodnes pochybuje. <strong>Postupem času se ukázalo, že se jedná o šifru, pomocí které lze zakódovat latinku – každé písmeno latinské abecedy má protipól v thébské</strong>. Chybí nicméně znaky pro j, u a w, jež se objevily až po 17. století. Thébskou alfabetu si posléze oblíbili hlavně lidé praktikující wiccu či jiné formy moderního čarodějnictví, neboť jim dovolovala šifrovat spisy. A především s čarodějnictvím se spojuje dodnes.</p>

Písmo čarodějnic

thébská abeceda
použití:
v čarodějnických spisech | vznik: 16. století

Thébská abeceda se v tištěné podobě objevila poprvé v knize Polygraphia, kterou vydal na počátku 16. století německý opat Johannes Trithemius. Ve svazku přiřkl autorství písma Honoriovi z Théb – historické postavě opředené tajemstvím a mýty, o jejíž existenci se dodnes pochybuje. Postupem času se ukázalo, že se jedná o šifru, pomocí které lze zakódovat latinku – každé písmeno latinské abecedy má protipól v thébské. Chybí nicméně znaky pro j, u a w, jež se objevily až po 17. století. Thébskou alfabetu si posléze oblíbili hlavně lidé praktikující wiccu či jiné formy moderního čarodějnictví, neboť jim dovolovala šifrovat spisy. A především s čarodějnictvím se spojuje dodnes.

<h3>Nehodící se škrtněte</h3><p><strong>havajská abeceda</strong><br /><strong>použití:</strong> Havaj | <strong>vznik:</strong> 1822</p><p>Dávní Havajci údajně používali uzlové písmo podobné kipu. Jejich mluvená řeč se navíc Evropanům jevila natolik nesrozumitelná, že když u tamních břehů přistál roku 1778 <strong>James Cook</strong>, zaznamenal si do deníku název ostrovů jako <em>„Owhyhee“</em>. Jakmile se na Havaj dostali v roce 1822 protestantští misionáři, začali pro domorodce vyvíjet psanou abecedu. <strong>Její podoba se pak v průběhu let několikrát měnila, prošla řadou úsporných zásahů a dnes se jedná o pouhých třináct znaků</strong>: pět samohlásek, stejných jako naše, sedm souhlásek – konkrétně h, k, l, m, n, p, w – a také apostrof k rozlišení stejně znějících slov s jiným významem. </p>

Nehodící se škrtněte

havajská abeceda
použití: Havaj | vznik: 1822

Dávní Havajci údajně používali uzlové písmo podobné kipu. Jejich mluvená řeč se navíc Evropanům jevila natolik nesrozumitelná, že když u tamních břehů přistál roku 1778 James Cook, zaznamenal si do deníku název ostrovů jako „Owhyhee“. Jakmile se na Havaj dostali v roce 1822 protestantští misionáři, začali pro domorodce vyvíjet psanou abecedu. Její podoba se pak v průběhu let několikrát měnila, prošla řadou úsporných zásahů a dnes se jedná o pouhých třináct znaků: pět samohlásek, stejných jako naše, sedm souhlásek – konkrétně h, k, l, m, n, p, w – a také apostrof k rozlišení stejně znějících slov s jiným významem. 

<h3>Mezi obrázky a znaky </h3><p><strong>naxi</strong><br /><strong>použití:</strong> Čína | <strong>vznik:</strong> není známo</p><p>Jazykem naxi hovoří nepočetné etnikum na jihozápadě Číny. <strong>Jeho psaná forma má podobu obrázků, které představují slabiky. Plnohodnotné dorozumění prý ovšem vyžaduje alespoň patnáct let studia</strong>: Kromě toho, že jsou zápisy obrázkové, je totiž také svazuje řada specifických pravidel a výjimek. Některá slova se například z vět úplně vynechávají, jiná se používají vytržená z kontextu nebo je nahrazují podobně znějící výrazy. Není tedy divu, že v současnosti udržují písmo při životě pouze kněží, jichž je pravděpodobně méně než sto. </p>

Mezi obrázky a znaky 

naxi
použití: Čína | vznik: není známo

Jazykem naxi hovoří nepočetné etnikum na jihozápadě Číny. Jeho psaná forma má podobu obrázků, které představují slabiky. Plnohodnotné dorozumění prý ovšem vyžaduje alespoň patnáct let studia: Kromě toho, že jsou zápisy obrázkové, je totiž také svazuje řada specifických pravidel a výjimek. Některá slova se například z vět úplně vynechávají, jiná se používají vytržená z kontextu nebo je nahrazují podobně znějící výrazy. Není tedy divu, že v současnosti udržují písmo při životě pouze kněží, jichž je pravděpodobně méně než sto. 

<h3>Zauzlovaný jazyk </h3><p><strong>kipu</strong><br /><strong>použití:</strong> oblast And | <strong>vznik:</strong> 3 000 př. n. l.</p><p>Uzlové písmo kipu sloužilo obyvatelům jihoamerických And až do doby, než na kontinent dorazili španělští dobyvatelé a prazvláštní komunikační systém nahradili vlastním. Provázky na uzlování se vyráběly z bavlny a původně se předpokládalo, že jejich prostřednictvím vznikaly pouze statistické záznamy: Inkové tak například vedli evidenci daní nebo kalendář. <strong>Podle současné vědy nicméně v kipu nevznikaly jen matematické zápisy, nýbrž také literární. Jejich čtení je však extrémně komplikované</strong>, neboť vyžaduje zohlednění polohy uzlů, jejich druhu i barvy vlákna. </p>

Zauzlovaný jazyk 

kipu
použití: oblast And | vznik: 3 000 př. n. l.

Uzlové písmo kipu sloužilo obyvatelům jihoamerických And až do doby, než na kontinent dorazili španělští dobyvatelé a prazvláštní komunikační systém nahradili vlastním. Provázky na uzlování se vyráběly z bavlny a původně se předpokládalo, že jejich prostřednictvím vznikaly pouze statistické záznamy: Inkové tak například vedli evidenci daní nebo kalendář. Podle současné vědy nicméně v kipu nevznikaly jen matematické zápisy, nýbrž také literární. Jejich čtení je však extrémně komplikované, neboť vyžaduje zohlednění polohy uzlů, jejich druhu i barvy vlákna. 

<h3>Stránky plné záhad</h3><p><strong>neznámá abeceda</strong><br /><strong>použití:</strong> Voynichův rukopis | <strong>vznik:</strong> 15. století</p><p>Ilustrovaný <strong>Voynichův rukopis</strong> zahrnuje 240 stran a jeho vznik stanovila uhlíková metoda na rozmezí let 1404–1438. Podle kreseb rostlin, astronomických konstelací a na první pohled nejasných útvarů se usuzuje na magický či vědecký text. Pravda však může být zcela jiná, neboť <strong>ani víc než století po objevu svazku stále nikdo nerozluštil jeho písmo. Abeceda díla sestává zhruba z 25 znaků, tvořených nanejvýš dvěma plynulými tahy perem.</strong> Vedle nich ovšem figurují další desítky symbolů, použitých jen jednou či dvakrát. Text plyne zleva doprava a obvykle tvoří rozsáhlé odstavce. Podle některých vědců jde o soubor lékařských zkratek a receptů k výrobě elixírů, zatím se to však nepodařilo prokázat. </p>

Stránky plné záhad

neznámá abeceda
použití: Voynichův rukopis | vznik: 15. století

Ilustrovaný Voynichův rukopis zahrnuje 240 stran a jeho vznik stanovila uhlíková metoda na rozmezí let 1404–1438. Podle kreseb rostlin, astronomických konstelací a na první pohled nejasných útvarů se usuzuje na magický či vědecký text. Pravda však může být zcela jiná, neboť ani víc než století po objevu svazku stále nikdo nerozluštil jeho písmo. Abeceda díla sestává zhruba z 25 znaků, tvořených nanejvýš dvěma plynulými tahy perem. Vedle nich ovšem figurují další desítky symbolů, použitých jen jednou či dvakrát. Text plyne zleva doprava a obvykle tvoří rozsáhlé odstavce. Podle některých vědců jde o soubor lékařských zkratek a receptů k výrobě elixírů, zatím se to však nepodařilo prokázat. 

Reklama
Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Zlatá mísa z Ebreichsdorfu.

Věda
Zajímavosti

Krabí mlhovina (vpravo) představuje zřejmě nejslavnější pozůstatek supernovy (SN 1054). Její explozi zaznamenali čínští hvězdáři v roce 1054. Vlevo dole pozůstatek Tychonovy supernovy (SN 1572), jež byla jako jedna z mála viditelná pouhýma očima. Vlevo nahoře Cassiopea A, nejjasnější zbytek po supernově (v radiovém oboru). Světlo z výbuchu k nám dorazilo zřejmě před 350 lety.

Vesmír

Před zpozorováním odstřelovačem chrání prostor pohybu i prostá maskovací síť. Na snímku americký voják v Koreji, 1952.

Válka

Marii Terezii na dobru poddaných nezáleželo tak, jak se traduje. Důležitější byl stabilní stát.

Historie

Krom případu Kathleen Grundyové vyšetřovala policie také úmrtí 27 dalších pacientů Harolda Shipmana, z nichž někteří také „změnili“ závěť v lékařův prospěch.

Zajímavosti

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907