Židovský pogrom na Starém Městě pražském
Židovská menšina neměla v českých zemích od počátku jednoduché postavení. K vyhrocení situace ale došlo o Velikonocích roku 1389, kdy se na Starém Městě pražském odehrál krvavý pogrom, jemuž padlo za oběť na 3 000 lidí! 

TIP: Katolíci a utrakvisté: Rozbouřené davy vzaly útokem radnici, klášter i židovskou čtvrť

Záminku k útoku dalo údajné napadení křesťanského kněze skupinkou Židů. Rozzlobené obyvatelstvo vzalo následně židovské ghetto útokem a jako smyslů zbavené zapalovalo domy a vraždilo prchající obyvatele. A jejich „ochránce“ král Václav IV.? Ten byl v době pogromu mimo město.


Další články v sekci