Odtajněné špionážní snímky odhalily stovky římských pevností v Sýrii a Iráku

Práci výzvědných satelitů z doby Studené války dnes s úspěchem využívají archeologové na Blízkém východě

29.10.2023 - Stanislav MihulkaV oblasti dnešního Blízkého východu se ve starověku dlouhou dobu nacházela východní hranice Římské říše. Není proto divu, že tam římští legionáři vybudovali velké množství pevností a vojenských táborů. V moderní době je poprvé zdokumentoval ve dvacátých letech jezuita Antoine Poidebard při jednom z vůbec prvních leteckých archeologických průzkumů.

Na podobné průzkumy navázali odborníci americké Dartmouth College, kteří zpracovali nedávno odtajněné špionážní snímky Blízkého východu z doby Studené války. Díky těmto snímkům dokázali badatelé identifikovat celkem 396 doposud neznámých římských pevností ve stepi na území dnešní Sýrie a Iráku. Výsledky svého výzkumu vědci publikovali v odborném časopise Antiquity.

Starověké pevnosti ve stepi

Podle badatelů jde o struktury, které lze snadno rozlišit od moderních staveb. Zdi postavené v nedávné době obvykle vrhají jiný typ stínu než pozůstatky dávných staveb na archeologických nalezištích. Nalezené římské pevnosti mají obvykle čtvercový či obdélníkový tvar o délce strany cca 50 až 80 metrů.

Pro archeology bylo zarmucující, že navzdory nemalému počtu nově nalezených pevností se jim pouze u 38 římských pevností, které ve dvacátých letech vyfotil Poidebard, podařilo ověřit, že stále existují, z celkového počtu 116. Zbytek z nich podle všeho zmizel během uplynulého století, kvůli intenzivnímu zemědělství a urbanizaci.

TIP: Aplikace Google Earth odhaluje polohu tří římských vojenských táborů v Jordánsku

Nově objevené pevnosti nejsou nahloučené až na nejzazších hranicích tehdejší Římské říše, ale nacházejí se spíše podél východozápadní osy. Podle autorů studie nejde o vyloženě pohraniční opevnění, jako byl například Hadriánův val v Británii, ale spíše o pevnosti podporující přesuny římských jednotek a ochraňující civilní karavany, které zajišťovaly obchod mezi východními provinciemi Říma a zeměmi za východní hranicí říše.


Další články v sekci