Aplikace Google Earth odhaluje polohu tří římských vojenských táborů v Jordánsku

Objevy v poušti východního Jordánska přepisují historii pádu království Nabatejců a okolnosti vzniku římské provincie Arabia Petraea

04.05.2023 - Stanislav MihulkaAplikace Google Earth může představovat zajímavý zdroj informací i pro archeology. Tým odborníků Oxfordské univerzity, které vedl krajinný archeolog Michael Fradley, právě díky Google Earth narazil na tři římské vojenské tábory v poušti na území dnešního Jordánska. Výzkum zveřejnil odborný časopis Antiquity.

Objevené tábory, které zřejmě pocházejí ze 2. století našeho letopočtu, jsou podle vědců důkazem doposud neznámé vojenské kampaně Římské říše v této části světa. Fradley a jeho spolupracovníci se domnívají, že tyto tábory vznikly v roce 106 našeho letopočtu, za vlády velmi úspěšného a historií příznivě hodnoceného císaře Trajána.

Římská provincie na Sinaji

Trajánus mezi lety 101 a 106 porazil dáckého krále Decebala a zcela si podmanil jeho zemi. Poté v roce 106 anektoval království Nabatejců s jeho hlavní města Petra, na území dnešního Jordánska, Sinaje a jižní Sýrie, z něhož se stala římská pohraniční provincie Arabia Petraea. Odborníci byli až doposud přesvědčeni, že anexe království Nabatejců byla vcelku poklidným převzetím po smrti krále Rabela II. Sotera.

Mapa znázorňující umístění římských táborů. (zdroj: EAMENA, CC BY-SA 4.0)

O mírumilovném nástupu římské moci se zmiňují i písemné prameny z té doby. Z historie ale víme, že v podobných případech mohlo docházet k přikrášlování reálné historie, aby si noví vládci naklonili obyvatelstvo. Existence tří římských vojenských táborů naznačuje, že obsazení Sinaje nemuselo být tak hladké a nenásilné, jak se tváří písemnosti.

TIP: Archeologové objevili na severu Španělska 66 táborů římské armády z časů dobývání Hispánie

Tábory jsou velmi dobře zachovalé. Podle jejich polohy se zdá, že byly určeny spíše pro jízdní jednotky, které mohly překonat větší vzdálenosti. „Uspořádání táborů naznačuje, že se římská jízda snažila překvapivým útokem přetnout významnou komunikaci na území Nabatejců,vysvětluje Fradley. „Je úžasné, že se stopy takového scénáře uchovaly v pouštní krajině až do dnešní doby.


Další články v sekci