Americký vizionář před soudem: Průkopník bombardování Billy Mitchell (1)

Průkopník vzdušného bombardování neváhal kritizovat své konzervativní nadřízené, což mu vyneslo stíhání vojenským soudem a vyhazov z armády.
Další vývoj mu však dal za pravdu a krátce po jeho smrti po něm dokonce pojmenovali význačný typ bombardovacího letounu

27.05.2021 - Ondřej KolářBoje první světové války prokázaly přínos letecké podpory pro operace pozemních sil. Ohledně využití letadel v námořních střetnutích však dosud převládala skepse. Většina tehdejších letounů nedisponovala dostatečným doletem pro operace nad oceány, stejně jako nedokázala nést potřebné množství bomb pro zničení větších nepřátelských plavidel. Technologie letadlových lodí se teprve rodila.

Místo školy válka

K nemnoha průkopníkům, kteří rozpoznali potenciál letectví pro námořní válku, patřil William „Billy“ Mitchell. Pozdější generál se narodil 29. prosince 1879 ve francouzské Nice. Jeho otec John (1842–1904) působil jako senátor za stát Wisconsin, kde Billy strávil většinu dětství. Vysokoškolská studia přerušil, aby se mohl jako dobrovolník zúčastnit americko-španělské války roku 1898 a následných střetů s filipínskými povstalci.

V těchto taženích podléhal velení generála Arthura McArthura (1845–1912), otcova spolubojovníka a přítele z americké občanské války. Po uzavření míru již Mitchell zůstal v armádě jako důstojník signálního sboru a podílel se na výstavbě telegrafní sítě na Aljašce. Zájem o techniku jej přivedl i k letectví, takže roku 1908 začal soukromě navštěvovat pilotní kurs.

Jako pozorovatel

V roce 1912 Mitchell podnikl cestu po bojištích rusko-japonské války (1904–1905). Spolu se službou na Filipínách jej tato zkušenost dovedla k přesvědčení, že mocenské zájmy USA a Japonska v Pacifiku musejí časem vyústit v konflikt. Krátce poté se stal nejmladším příslušníkem generálního štábu. Na jaře 1917 vyrazil jako pozorovatel na západní frontu první světové války, ještě během cesty jej zastihla zpráva o vstupu USA do konfliktu.

Po příjezdu do Paříže začal úzce spolupracovat s dohodovými štáby a podnikl několik letů nad německými liniemi jako pozorovatel. V září 1918, již v propůjčené hodnosti plukovníka, řídil letecký útok v bitvě u Saint-Mihiel, jednu z prvních koordinovaných vzdušných ofenziv v historii.

První letecká ofenziva

Do boje Američané nasadili téměř 1 500 letadel pod přímým Mitchellovým velením. Letci systematicky útočili na nepřátelská letiště i pozemní síly. Důležitou roli sehrál též moment překvapení, jelikož američtí stíhači ve dnech předcházejících útoku znemožňovali Němcům jakýkoliv vzdušný průzkum. Velitel při detailním plánování dbal i na podrobnosti, jako byl správný formát operačních hlášení.

Pokračování: Americký vizionář před soudem: Průkopník bombardování Billy Mitchell (2)

Díky nim mohla dohodová generalita efektivněji vyhodnocovat situaci na bojišti. Mitchell se zasadil také o zajištění zásob kvalitního benzinu, který jeho mužům umožňoval operovat ve větších výškách než protivníkovy stíhačky. Efektivní vzdušné operace tak nemálo přispěly k celkovému úspěchu dohodové ofenzivy.


Další články v sekci