Antická inspirace: Monticello a Univerzita ve Virginii

Thomas Jefferson nebyl jen třetím prezidentem Spojených států a autorem Deklarace nezávislosti, ale také schopným architektem. Při navrhování budov se přitom inspiroval především antikou

22.01.2020 - Nikol PatíkováBěhem roků 1769–1809 navrhl Thomas Jefferson své plantážnické sídlo v Monticellu a v letech 1817 až 1826 pak ideální „akademickou vesnici“ v Charlottesville, jež dodnes tvoří srdce Univerzity ve Virginii. Samotnou školu založil prezident v roce 1819, přičemž se její kampus považuje za jeden z nejkrásnějších v zemi. Mezi tamními absolventy bychom našli i spisovatele Edgara Allana Poea, malířku Georgiu O’Keeffeovou či další hlavu Spojených států Woodrowa Wilsona.

Talentovaný pan prezident

Jefferson nacházel inspiraci v antice, a tak jeho dům s kopulí v Monticellu podpírají portiky s dórskými sloupy, zatímco římsy a vlysy se odvozují od klasických římských staveb. Inspirační zdroje starého Říma je možné rozeznat i v akademické vesnici, kde se nachází rotunda vybudovaná po vzoru Panteonu a každý z deseti pavilonů na univerzitní půdě nabízí odlišnou lekci z klasické architektury. Při procházce kampusem nelze nevnímat rovněž další ideály tehdejšího světa, jakými byla svoboda a prosperita ve spojení se vzděláním.

Jefferson si liboval ve čtení klasických i pozdějších děl o stavitelství a designu, stejně jako se pečlivě vzdělával v evropské architektuře 18. století. Neustále přitom prohluboval také své znalosti z klasické filozofie. Široké studium se pak odrazilo i v návrzích pro Monticello a virginskou univerzitu, jimiž první muž země významně přispěl k rozvoji neoklasicismu ve Spojených státech.

Dědictví v ohrožení

Dům v Monticellu zůstal dodnes bez jediné změny, kromě několika malých úprav v polovině 20. století, mezi něž patřily ocelové nosníky na podepření podlah a regulace teploty a vlhkosti. Monticello i univerzita si zachovávají svou autenticitu, pokud jde o formy, vzory či materiály, a Nadace Thomase Jeffersona se o prezidentův odkaz stará tak, aby jej nezasahovaly žádné výrazné změny a uchoval si svou podstatu.

TIP: Nádhera ve stínu kokosovníků: Městečko Levuka na ostrově Ovalau

Jedinou zásadní proměnu prodělala rotunda v kampusu, a to po velkém požáru v roce 1895. Rekonstrukce se s plným pochopením Jeffersonových inspiračních zdrojů ujal architekt Stanford White. Největší hrozbu dnes pro zmíněné dědictví představuje komerční rozvoj v Monticellu, zatímco akademická vesnice se potýká s vlhkostí, znečištěním a invazivními druhy, jež napadají tamní zahrady.


Další články v sekci