Nádhera ve stínu kokosovníků: Městečko Levuka na ostrově Ovalau

Na východě ostrova Ovalau v souostroví Fidži se nachází opravdový poklad. Mezi mangovníky a kokosovníky na úpatí vyhaslé sopky tam počátkem 19. století vyrostlo město Levuka, které dodnes udivuje krásou své architektury

15.01.2022 - Kateřina VaškůO nádheře přírody v okolí Levuky svědčí i fakt, že se lokalita stala na začátku 19. století vůbec prvním trvalým sídlem Evropanů na Fidži. V průběhu několika desetiletí pak z původního přístavu vybudovaného na místě někdejších vesnic Togota a Nasau vzniklo důležité obchodní centrum s řadou přepychových rezidencí a obchodů, ale i s veřejnou školou a nemocnicí. Když se na Fidži roku 1870 zformoval první moderní stát, jeho hlavním městem se stala právě Levuka, a situace se nezměnila ani po roce 1874, kdy souostroví přešlo pod nadvládu Britů. Teprve roku 1882 se centrum země přesunulo do Suvy.

Město mnoha prvenství

Levuka se pyšní celou řadou prvenství: V rámci Fidži zde vznikla vůbec první banka, pošta, nemocnice, radnice a privátní klub. V roce 1869 tu rovněž vyšly první fidžijské noviny známé jako Fiji Times, jež přitom existují dodnes. V provozu je dosud i původní hotel Royal, který spolu s dalšími koloniálními stavbami figuruje na seznamu UNESCO. Dále můžete z chráněných památek obdivovat například budovu parlamentu, katedrálu sv. Srdce s presbytářem z 60. let 19. století, radnici či zbytky tramvajových tratí na nábřeží.

TIP: Vzhůru do města schodů: Chilský Sewell je místem vertikál

Ještě kolem roku 1870 žilo v někdejším přístavu asi 800 osadníků, kteří tvořili velmi různorodou směsici loďařů, misionářů, tuláků, podvodníků i seriózních obchodníků. Dnes má Levuka a přilehlé okolí přes 4 000 obyvatel. Město přitom představuje jedinečnou ukázku prolínání architektury koloniální éry konce 19. století s místními stavitelskými tradicemi, vsazenou do unikátní krajiny jižního Pacifiku.


Další články v sekci