Arény krve a slávy: Výjimečné římské amfiteátry, ve kterých zápasili gladiátoři

Římské amfiteátry sloužily k potěše diváků nad krvavými hrami. Díky své masivnosti a architektonické kvalitě patří k nejlépe dochovaným stavbám, jež nám po antice zbyly. A některé z nich můžeme na vlastní oči obdivovat i dnes

19.12.2023 - David BimkaV rané éře gladiátorských zápasů nebyly tribuny potřeba. Boj k uctění mrtvého předka se odehrával buď v soukromém domě, nebo později na fóru. Původ popsaných krvavých rituálů sahá zřejmě do 4. století př. n. l., do tehdy ještě nezávislé Kampánie. S narůstající oblibou zmíněné zábavy pak v tamním městě Capua vyrostly první arény i gladiátorské školy. Soukromý rituál nad nebožtíkem se tak měnil ve veřejnou zábavu, kterou si Kampánci i sousední Římané nesmírně oblíbili. Okolo roku 340 př. n. l., kdy Řím Kampánii pohltil, se hry sice stále odehrávaly na počest mrtvých, ale získaly charakter veřejných oslav. Konaly se obvykle devátý den po pohřbu, kdy truchlení skončilo a začínala radostná klání.

K přehlídkám nejdřív sloužila běžná půlkruhová divadla, k nimž se dostavovaly dočasné dřevěné ochozy, aby vznikl uzavřený prostor. Slovo „amfiteátr“ pochází z řečtiny a doslova znamená „dvojité divadlo“. Například Gaius Scribonius Curio nechal roku 52 postavit dvě dřevěná divadla, umístěná na otočném mechanismu kulatými stranami k sobě. Během her se pak otáčela a spojovala se do kruhové arény.

Nová éra klání

S rostoucí oblibou „sportu“ se však od dřevěných arén pomalu upouštělo, protože měly méně stabilní konstrukci. Kupříkladu roku 27 př. n. l. postavil masivní dřevěný amfiteátr bývalý otrok Atilus, který se stal úspěšným obchodníkem. Stavba však vyrostla na nestabilní půdě a během her se zřítila, přičemž zahynulo 20 tisíc lidí a dalších 50 tisíc utrpělo zranění. Podle následujícího senátního výnosu směli hry pořádat jen skutečně majetní lidé, kteří si mohli dovolit kvalitní architekty, a byly stanoveny minimální technické normy. Začaly se tak stavět dedikované kamenné arény, zahrnující kobky, zvířecí klece i márnice – vše úhledně skryté v podzemí.

K zápasištím obvykle těsně přiléhaly gladiátorské školy zvané ludus, tak aby do arény vedla co nejkratší cesta. V čele školy stál tzv. lanista, v podstatě podnikatel, který sportovce pronajímal nejmocnějším a nejbohatším členům elity. Trénink gladiátorů byl drahý, a smrt bojovníka se tak musela lanistovi uhradit.

Počty mrtvých se proto nezřídka odvíjely od majetnosti sponzora her. Jestliže klání pod patronátem císaře obsáhlo stovky párů bojovníků, býval dopad na státní pokladnu zdrcující. Ve snaze ušetřit tudíž v 1. století vznikly tzv. císařské gladiátorské školy, jejichž provoz zajišťoval přímo stát. Budování arén se stalo vítanou příležitostí, jak dokázat civilizovanost a prosperitu města. Navíc areály zajišťovaly sociální stabilitu, protože poskytovaly zábavu a dovolovaly obecenstvu vybít emoce. Přesný počet vystavěných amfiteátrů neznáme, pravděpodobně jich však existovaly tisíce a dodnes se jich dochovalo asi čtyři sta. 


Koloseum

  • Itálie

Největší a nejznámější římská aréna vznikla v roce 80. Po osmi letech výstavby mohla hostit 50–80 tisíc diváků a patřila k sedmi divům starověkého světa. Původní název „Flaviovský amfiteátr“ brzy nahradilo lidové „Koloseum“, protože před jeho branami stávala kolosální, třicetimetrová socha císaře Nera. Během inauguračních her zemřelo v aréně na devět tisíc zvířat a dva tisíce gladiátorů. (foto: Shutterstock)


Carnuntum

  • Rakousko

Carnuntum s 50 tisíci obyvateli tvořilo výchozí operační bod ve válkách proti Markomanům a coby hlavní opora Vindobony neboli dnešní Vídně drželo přístup po Dunaji. Město plné vojáků si přímo říkalo o stavbu amfiteátru a gladiátorské školy, kterou se podařilo odkrýt v roce 2011. Archeologové v místě věrně rekonstruovali několik římských budov, včetně vnitřního vybavení. (zdroj: Wikimedia Commons, Veleius, CC BY-SA 3.0)


Pula

  • Chorvatsko

Původně dřevěný amfiteátr nahradila v roce 68 kamenná stavba. Oproti jiným má aréna v dnešní chorvatské Pule unikátní tvar, protože vyrostla na svahu sbíhajícím k moři. Spočívá tedy na kamenné terase a její západní část zahrnuje nikoliv dvě, ale tři poschodí. Dodnes se zachovaly i rozlehlé cisterny na vodu, kterou mohli otroci v horkém létě rozprašovat na diváky. (foto: Shutterstock)


Nîmes

  • Francie

Aréna vybudovaná okolo roku 100, krátce po římském Koloseu, svoji inspiraci nezapře. Ačkoliv není zdaleka tak vysoká (měří 21 metrů), vešlo se do ní 24 tisíc diváků. Vyjadřovala příslušnost k římskému světu: Město tvořící předchůdce dnešního francouzského Nîmes totiž spadalo do provincie Gallia Transalpina, které se přezdívalo jednoduše Provincia nostra neboli „naše provincie“. (foto: Wikimedia Commons, Krzysztof Golik, CC BY-SA 4.0)


el-Džem

  • Turecko

Amfiteátr v dnešním tuniském el-Džemu – zřejmě nejlépe dochovaný a třetí největší vůbec – vznikl v roce 238 a pojal 35 tisíc diváků. Při útocích Vandalů i Arabů sloužil jako pevnost a později se proměnil ve skladiště zrní. Americký film Gladiátor se natáčel právě tam. (foto: Wikimedia Commons, Diego Delso, CC BY-SA 4.0)


Tarragona

  • Španělsko

Někdejší římské město Tarraco, dnešní španělská Tarragona, představovalo rozsáhlou pevnost a stalo se výchozím bodem pro dobytí Hispánie i důležitým centrem ve válkách s Kartágem. Aréna pro 15 tisíc lidí měla poskytovat zábavu jak občanům, tak vojákům a dnes se tam pro turisty konají historické rekonstrukce gladiátorských her. (foto: Wikimedia Commons, Bernard Gagnon, CC BY-SA 3.0)


Další články v sekci