Bohemiae Rosa: Mapa českých zemí v podobě růže

15.07.2016 - Filip Pivoňka


Reklama

Bohemiae Rosa náleží do zvláštní skupiny mapových děl odborníky zvané kartografické kuriozity. V kartografii jsou za kuriózní pokládána taková díla, která se od běžných map liší účelem, obsahem či formou a jejichž umělecká hodnota obvykle převažuje nad geografickou.   

Umělecké dílo

Mapu českých zemí v podobě růže zveřejnil ve svém díle Epitome historica Rerum Bohemicarum (Výtah z dějin Království českého) historik, literát, zeměpisec, jezuita a vlastenec Bohuslav Balbín. Nakreslil ji slezský kartograf Christoph Vetter (1575–1650) a technikou mědirytu zhotovil augsburský rytec Wolfgang Kilian (1581–1662). Přesnou dobu vzniku mapy neznáme, obvykle je datována rokem 1668, kdy začalo vycházet zmiňované Balbínovo dílo. To už byl ale Christoph Vetter 18 a Wolfgang Kilian 6 let po smrti.

Mapa je krásnou ukázkou barokního ryteckého umění. Rozvíjející se růže je výtvarně vyvedena podobně jako známá růže rožmberská, avšak s několika okruhy okvětních plátků. Zalévají ji paprsky slunce s královskou korunou, jež jakoby se před chvílí vynořilo z bouřkových, detailně vyvedených mraků. Květ růže představuje rozkvět země. Stonek vyrůstá z Vídně a naznačuje tak přirozenost spojení českých zemí s habsburskou monarchií. To je vyjádřeno i heslem tehdejšího panovníka Leopolda I. „Iustitia et Pietate“ (Spravedlností a úctou) v čele listu. Na mapě najdeme již i prvky typické pro moderní kartografii: v levém horním rohu délkové měřítko v tehdejších německých mílích a orientační růžici. Opačný roh zabírá barokně zdobný český lev, který jakoby vzácnou růži chránil.

TIP: Klaudiánova mapa: První obrazové zachycení české země

Na první pohled se zdá, že růže představuje Čechy, kališní lístky a listy pak sousední země: pod českým lvem se nalézá Slezsko, v pravém dolním rohu vidíme Moravu, na opačné straně rakouské země včetně Korutan a Štýrska, pod směrovou růžicí výhonek Bavorska a přímo pod sluncem vyrůstá Míšeňsko. Když však mapu začneme blíže zkoumat, zjistíme, že uvedené rozvržení není důsledné. Ve spodním okvětním lístku najdeme například moravskou Třebíč, vlevo zase řeku Regen (Řezná), která sice pramení na Šumavě, ale pak vesele bublá Bavorskem. 

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Kvůli nádoru nemohou tasmánští čerti žrát, a brzy tak hynou hlady. Vědci ale nedávno zjistili, že u některých ďáblů již tělo na rakovinu reaguje tvorbou protilátek.

Zajímavosti
Věda

Podle dat sondy InSight se Mars se třese více než Měsíc a o něco méně než Země.

Vesmír

Takarkori, jihozápadní Libye

Věda

Řada vojáků odmítla bojovat za císaře pána a místo nejisté budoucnosti na frontě raději dezertovala.

Historie

Hnízda hýlů mexických (Haemorhous mexicanus) přivedla zoology k závěru, že nikotin je v dlouhodobém horizontu škodlivý i ptákům

Příroda

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907