Bohové přicházejí: Kdy vznikla jednotlivá světová náboženství?

22.06.2017 - Vilém Koubek

První náboženské rituály máme doloženy už z období před třiceti tisíci let. Organizovaná náboženství s kněžími a pevně ustavenými dogmaty jsou však mnohem mladší. Mnohé víry v chaosu času zanikly, ale mnohé se proměnily v mohutná myšlenková hnutí, jež utvářejí podobu světa dodnes

<h3>Judaismus</h3><p><strong>Počátek:</strong> 2 000 let př. n. l.</p><p>Dějiny judaismu pravděpodobně sahají až do 2. tisíciletí př. n. l., kdy se vyvinul jako kmenové náboženství Hebrejců, kteří žili na území dnešního Izraele. Podle Tóry jsou předky židovského národa patriarchové Abraham, Izák a Jákob, jemuž bylo Bohem dáno jméno Israel. </p>

Judaismus

Počátek: 2 000 let př. n. l.

Dějiny judaismu pravděpodobně sahají až do 2. tisíciletí př. n. l., kdy se vyvinul jako kmenové náboženství Hebrejců, kteří žili na území dnešního Izraele. Podle Tóry jsou předky židovského národa patriarchové Abraham, Izák a Jákob, jemuž bylo Bohem dáno jméno Israel. 

<h3>Hinduismus</h3><p><strong>Počátek:</strong> 1 500 let př. n. l.</p><p>V případě hinduismu zakládající myslitele neznáme. Nejstarší posvátné texty tohoto náboženství vznikaly na území Indie během tzv. védského období zhruba v polovině 2. tisíciletí př. n. l. Popisují však praktiky a rituály, jež lze vystopovat ještě hlouběji do minulosti. </p>

Hinduismus

Počátek: 1 500 let př. n. l.

V případě hinduismu zakládající myslitele neznáme. Nejstarší posvátné texty tohoto náboženství vznikaly na území Indie během tzv. védského období zhruba v polovině 2. tisíciletí př. n. l. Popisují však praktiky a rituály, jež lze vystopovat ještě hlouběji do minulosti. 

<h3>Zoroastrismus</h3><p><strong>Počátek:</strong> 1 000 let př. n. l.</p><p>Kořeny zoroastrismu – jenž vzhlíží k vládci moudrosti, bohu Ahurovi Mazdovi – zřejmě sahají až k indoíránským náboženstvím z 2. tisíciletí př. n. l. Teprve v roce 1000 př. n. l. však přišel reformátor a prorok Zarathuštra a udal víře nový směr, načež se stala hlavním náboženstvím Perské říše. </p>

Zoroastrismus

Počátek: 1 000 let př. n. l.

Kořeny zoroastrismu – jenž vzhlíží k vládci moudrosti, bohu Ahurovi Mazdovi – zřejmě sahají až k indoíránským náboženstvím z 2. tisíciletí př. n. l. Teprve v roce 1000 př. n. l. však přišel reformátor a prorok Zarathuštra a udal víře nový směr, načež se stala hlavním náboženstvím Perské říše. 

<h3>Buddhismus</h3><p><strong>Počátek:</strong> 600-400 let př. n. l.</p><p>Jedná se o duchovně-filozofický systém, jehož základy položil Siddhártha Gautama, zvaný též Buddha, a to v období, kdy Indií zmítaly společenské a náboženské nepokoje. Nauka o hledání osvícení a duševního klidu se posléze rozšířila do zbytku Asie, především do Afghánistánu, Nepálu, Tibetu, Mongolska, ale také do Japonska. </p>

Buddhismus

Počátek: 600-400 let př. n. l.

Jedná se o duchovně-filozofický systém, jehož základy položil Siddhártha Gautama, zvaný též Buddha, a to v období, kdy Indií zmítaly společenské a náboženské nepokoje. Nauka o hledání osvícení a duševního klidu se posléze rozšířila do zbytku Asie, především do Afghánistánu, Nepálu, Tibetu, Mongolska, ale také do Japonska. 

<h3>Taoismus</h3><p><strong>Počátek:</strong> 600-400 let př. n. l.</p><p>Základní kámen čínského taoismu, knihu Tao te ťing, údajně sepsal mistr Lao-c’ zhruba v 6. století př. n. l. Okolo vzniku svazku, ale i kolem života jeho autora se však vznáší mnoho otazníků: Nejstarší dochovaná část díla se datuje až do 4. století př. n. l. </p>

Taoismus

Počátek: 600-400 let př. n. l.

Základní kámen čínského taoismu, knihu Tao te ťing, údajně sepsal mistr Lao-c’ zhruba v 6. století př. n. l. Okolo vzniku svazku, ale i kolem života jeho autora se však vznáší mnoho otazníků: Nejstarší dochovaná část díla se datuje až do 4. století př. n. l. 

<h3>Křesťanství</h3><p><strong>Počátek:</strong> 30 let př. n. l.</p><p>K nejrozšířenějšímu světovému náboženství dneška se hlásí víc než dvě miliardy lidí. Vyrostlo z kázání a postojů židovského učitele a mesiáše Ježíše Nazaretského, který okolo roku 30 př. n. l. putoval Galilejí. Kvůli jeho „výstředním“ postojům jej však na popud ortodoxní židovské obce nechali Římané ukřižovat. </p>

Křesťanství

Počátek: 30 let př. n. l.

K nejrozšířenějšímu světovému náboženství dneška se hlásí víc než dvě miliardy lidí. Vyrostlo z kázání a postojů židovského učitele a mesiáše Ježíše Nazaretského, který okolo roku 30 př. n. l. putoval Galilejí. Kvůli jeho „výstředním“ postojům jej však na popud ortodoxní židovské obce nechali Římané ukřižovat. 

<h3>Islám</h3><p><strong>Počátek:</strong> 610</p><p>U zrodu islámu stál arabský obchodník a prorok Mohamed, jemuž Bůh zjevil svaté učení. To bylo později sepsáno do knihy Korán, která se pak spolu se Sunnou – neboli souborem Mohamedových výroků a činů – stala základním kamenem dnešního druhého nejrozšířenějšího náboženství světa: V roce 2015 se k němu hlásilo 1,8 miliardy lidí. </p>

Islám

Počátek: 610

U zrodu islámu stál arabský obchodník a prorok Mohamed, jemuž Bůh zjevil svaté učení. To bylo později sepsáno do knihy Korán, která se pak spolu se Sunnou – neboli souborem Mohamedových výroků a činů – stala základním kamenem dnešního druhého nejrozšířenějšího náboženství světa: V roce 2015 se k němu hlásilo 1,8 miliardy lidí. 

<h3>New Age</h3><p><strong>Počátek:</strong> 18. století</p><p>Hnutí New Age reprezentuje široký okruh myšlenek a světonázorů a jeho kořeny sahají do 18. století. K jeho zakladatelům patřil i Švéd Emanuel Swedenborg, jenž o sobě tvrdil, že dovede komunikovat s anděly či démony. New Age částečně těží z monoteistických náboženství (především pokud jde o víru v anděly), ale pojí v sobě i řadu pohanských tradic. </p>

New Age

Počátek: 18. století

Hnutí New Age reprezentuje široký okruh myšlenek a světonázorů a jeho kořeny sahají do 18. století. K jeho zakladatelům patřil i Švéd Emanuel Swedenborg, jenž o sobě tvrdil, že dovede komunikovat s anděly či démony. New Age částečně těží z monoteistických náboženství (především pokud jde o víru v anděly), ale pojí v sobě i řadu pohanských tradic. 

<h3>Mormonismus</h3><p><strong>Počátek:</strong> 1830</p><p>Otcem a také prorokem mormonismu se stal Američan Joseph Smith, který víru opřel o své dílo Kniha Mormonova. Podle Smithe mimo jiné ukřižovaný Kristus po návratu mezi živé opustil Palestinu, přeplavil se do Severní Ameriky a tam kázal místním indiánům. </p>

Mormonismus

Počátek: 1830

Otcem a také prorokem mormonismu se stal Američan Joseph Smith, který víru opřel o své dílo Kniha Mormonova. Podle Smithe mimo jiné ukřižovaný Kristus po návratu mezi živé opustil Palestinu, přeplavil se do Severní Ameriky a tam kázal místním indiánům. 

<h3>Scientologie</h3><p><strong>Počátek:</strong> 1830</p><p>Za zrodem scientologie stojí americký autor sci-fi Lafayette R. Hubbard, jehož kniha „Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví“ popisuje vědeckou cestu k dosažení duchovní rovnováhy a spokojenosti. Hnutí původně vzniklo jako Dianetická nadace: Ta však záhy zbankrotovala, načež se transformovala do podoby oficiální církve, jež se brzy ukázala být finančně velmi úspěšná. Scientologové často čelí obvinění, že jediným cílem jejich organizace je vydělávat peníze.</p>

Scientologie

Počátek: 1830

Za zrodem scientologie stojí americký autor sci-fi Lafayette R. Hubbard, jehož kniha „Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví“ popisuje vědeckou cestu k dosažení duchovní rovnováhy a spokojenosti. Hnutí původně vzniklo jako Dianetická nadace: Ta však záhy zbankrotovala, načež se transformovala do podoby oficiální církve, jež se brzy ukázala být finančně velmi úspěšná. Scientologové často čelí obvinění, že jediným cílem jejich organizace je vydělávat peníze.

Reklama
Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Zajímavosti
Zajímavosti

Kynutý houskový knedlík, jedna z klasických českých příloh k masu a omáčkám.

Historie

CAPSTONE na orbitě Luny

Vesmír

Sebevražda je 10. nejčastější příčinou úmrtí v USA. 

Věda

Pro vysoký vzrůst liliovníku a podzimní zbarvení listů jej v Americe někdy nazývají žlutý topol (Yellow Poplar). (foto: Wikimedia Commons, AndyScottCC BY-SA 4.0)

Příroda

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907