Buddhova hora v čínské rezervaci Fan-ťing-šan

V čínské rezervaci Fan-ťing-šan nalezlo domov na tři sta živočišných i rostlinných druhů, které se jinde na Zemi nevyskytují. A společnost jim dělá chrámový komplex s unikátní sochou Buddhy, vyrobenou ze stovek kilogramů zlata

08.07.2021 - Vilém KoubekStátní přírodní rezervace Fan-ťing-šan obklopuje stejnojmennou horu, která se svými 2 570 metry tvoří nejvyšší bod pohoří Wu-ling. Jde o jedno z nejvýznamnějších míst čínského buddhismu, neboť právě tam údajně dosáhl osvícení Maitréja, nástupce Buddhy Šákjamuniho

Náboženská tradice do oblasti „pronikla“ za dynastie Tchang, jež byla u moci v letech 618–907. Tehdy vznikla horská cesta a okolo ní vyrostly první chrámy. Svatostánky přibývaly i za dynastií Sung a Jüan, nicméně zlatá éra buddhismu nastala až během panování císaře Wan-liho na přelomu 16. a 17. století. 

V následujících staletích však chrámový komplex několikrát poničili bandité, poté jej zpustošily revoluční armády a další destrukce přišla v 60. letech 20. století s tzv. kulturní revolucí. Od 80. let proto probíhá obnova: V roce 2010 byl v oblasti dokonce otevřen buddhistický kulturní park, jehož srdce představuje pětimetrová socha Maitréji vyrobená z 250 kilogramů zlata – údajně nejvyšší skulptura zmíněného Buddhy na světě.

Stovky vzácných tvorů

Rezervace s rozlohou přes 400 kilometrů čtverečních se dělí na dvě oblasti: Tu větší tvoří subtropické stálezelené lesy, zatímco menší část připadá na Jünnansko-kuejčouskou vysočinu a její smíšený porost. Jedná se o pomyslný ostrov metamorfovaných hornin uprostřed krasového moře a domov tam našla řada dávných druhů, jejichž původ spadá až do třetihor. 

TIP: Nadpozemské chrámy: Kláštery Meteora se vznášejí vysoko nad zemí

Právě díky unikátnímu klimatu a reliéfu krajiny se Fan-ťing-šan mohl stát útočištěm 295 živočišných i rostlinných druhů, jež se jinde na Zemi neobjevují – včetně ohroženého primáta langura Brelichova či jedle Abies fanjingshanensis. Celkově se tam pak vyskytuje 3 724 druhů rostlin, což odpovídá 13 % čínské flóry.  


Další články v sekci