„Chalupa“ císaře Ferdinanda: Císařské letní sídlo v Zákupech (2.)

12.06.2016 - Petr Weiss

Vzhledem k tomu, že zámek Zákupy nebyl dlouhá léta soustavně obýván, bylo nutné před první návštěvou císaře provést řadu úprav


Reklama

Zvoleným stylem se stalo vysoce zdobné druhé rokoko, jehož obliba v této době právě vrcholila. V obdobném ladění byla tou dobou zařizována i domácnost Ferdinandova nástupce císaře Františka Josefa I. ve Vídni.

TIP: Přečtěte si, jaké důvody vedly císaře ke stěhování do Čech

Pohodlí pro panovnický důchod

Malíři Josefu Navrátilovi byla svěřena výzdoba reprezentativních místností druhého poschodí, kde se nacházel byt samotného císaře a jeho manželky. Piano nobile, obydlí urozeného majitele, bylo netradičně situováno do druhého patra, jehož hlavní výhodou byl příjemný rozhled do okolní krajiny. Pod ním se nacházely pokoje sloužící k ubytování císařova doprovodu a zámeckého personálu.

Vlastní císařovo apartmá tvořila trojice pokojů, zahrnující hernu, oblékárnu a rohový salon, který sloužil také jako císařova pracovna. Císařovna Marie Anna měla k dispozici dva soukromé salony a pracovnu. Nezbytné zázemí k nim představovala oblékárna a dále pokoje dvorních dam. Rozhraní mezi apartmá císaře a císařovny vytvářela společná ložnice, vybavená táhly ke zvonkům v sousední chodbě, v níž se nacházely pokojíky sloužících. V bezprostředním sousedství císařovnina bytu se nacházelo několik hostinských pokojů.

Císařský letní den

Každoroční pobyt císaře v Zákupech začínal zpravidla v červnu a prodlužil se do poloviny měsíce října. Denní režim začínal v Zákupech v sedm hodin ráno jednoduchou snídaní, poté se císař odebral k ranní modlitbě do kaple sv. Františka Serafínského. Pro tyto účely byla v kapli zřízena pohodlná a vytápěná císařská oratoř. Další průběh dne byl ovlivněn přítomností pozvaných hostů. Netrávil-li císař dopoledne s hosty, odebíral se o deváté hodině za doprovodu svého lokaje k procházce do obory, v níž osobně krmil chovanou zvěř. Následoval turnaj v kuželkách v zámeckých zahradách. Doba před podáváním oběda byla vyplněna hrou biliáru v zámecké herně.

Oběd za doprovodu hudby se v císařské domácnosti podával ve slavnostní jídelně kolem čtrnácté hodiny. Do odpoledního programu bývala zařazena projížďka kočárem po Českolipsku. Večery pak patřívaly hře na klavír. Samostatnou kapitolou císařovy zábavy byla láska k přírodě. Z tohoto důvodu nechal v zámeckém parku v těsné blízkosti hospodářského dvora zbudovat skleníky. Velká vášeň pro mechaniku se projevila zvláště v podobě sbírky hodin a hracích strojů – orchestrionů. Nosičem hudebního záznamu byly v tomto případě válce s hřebíčky, jejichž otáčením se pomocí táhel otevíraly a uzavíraly otvory s přívodem vzduchu do píšťal, které zajišťovaly požadovanou melodii. 

Reklama

  • Zdroj textu:

    Živá historie 10/2009

  • Zdroj fotografií: Wikipedie

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Věda
Vesmír

Udržování podmořských ropovodů s využitím lidské síly stojí víc než dva miliony korun za jediný den. V blízké budoucnosti by je však mohly značně urychlit a zlevnit autonomní drony.

Zajímavosti

Finští vojáci přeházejí sovětskou hranici poblíž Tohmajärvi v létě 1941. Helsinky deklarovali svoji účast ve válce jako obrannou.

Válka

Jednáte pomalu!

freska Ježíše
kde: Španělsko | kdy: 2012

Freska Ecce homo, kterou v kostelíku nedaleko španělské Zaragozy před více než sto lety vytvořil Elías García Martínez, postupně „opadávala“ vinou vlhkosti. Ministerstvo kultury ji sice hodlalo nechat zrestaurovat, ale v porovnání s tamní důchodkyní Cecilií Giménezovou jednalo příliš pomalu: Vitální osmdesátnice vzala dílo do vlastních rukou a pohřbila historickou malbu pod nánosy nové barvy. Výsledek jejího snažení připomíná mazanici malého dítěte, které si hraje s pastelkami. Památku sice původně čekala oprava, ale z poničeného Ježíše se stala internetová senzace a do města kvůli němu proudí davy turistů – takže zatím zůstává ve zbídačeném stavu.

Revue
Historie

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907