Izraelská odbojářka Chaviva Reiková: Bojová mise na Slovensku

Jedinou ženu československého původu zařazenou do speciální operace britského Výboru pro zvláštní operace nacisté na Slovensku zajali a po krutých výsleších popravili. Od smrti Chavivy Reikové letos uplynulo 73 let

28.02.2017 - Jan Břečka
Předchozí část: Chaviva Reiková: Nejslavnější židovská odbojářka byla popravena před 73 lety


Operace AMSTERDAM byla zahájena 14. září 1944, kdy z letiště Campo Cassale u Brindisi odletěli Ja´akov, Reisz a Chermeš společně s dalším tříčlenným čs. desantem COURIER 5. Trojice židovských parašutistů seskočila krátce po půlnoci na 15. září vinou navigační odchylky na jiném než určeném místě a dopadla v lese dva kilometry severně od Turčianských Kľačian na pravém břehu Váhu.

Přistání na Slovensku

Chaviva Reiková přiletěla na povstalecké letiště Tri duby o dva dny později, 17. září, v jedné ze dvou amerických létajících pevností B-17G, přivážejících kromě osmi tun zbraní také šest členů americké vojenské mise z Úřadu strategických služeb (Office of Strategic Service, OSS). Po více než čtyřech letech se tak vrátila do míst svého dětství a mládí v Bánské Bystrici. Ubytovala se v prvním poschodí hotelu Národní dům, kde netrpělivě očekávala zprávy od svých druhů. Rozhodně však nezahálela a vysílačkou výsadku COURIER 5, který mezitím dorazil do Bánské Bystrice, navázala rádiové spojení se základnou v Bari.

Také vyhledala vedoucí a členy místní odbočky organizace Hašomer Hacair, s nimiž jí spojovala dlouholetá předválečná spolupráce. Společně rokovali o pomoci tisícům židovských utečenců, kteří přicházeli na osvobozené povstalecké území. Osm dní po seskoku, po náročném přechodu Malé a Velké Fatry a Nízkých Tater, dorazili tři členové desantu AMSTERDAM konečně 23. září do Banské Bystrice a o den později se setkali s Chavivou, která je informovala o stávající situaci.

Zatímco Cvi Ben Ja´akov začal s její pomocí plnit zpravodajské a vojenské úkoly podle původního zadání skupiny (záchrana spojeneckých letců a vojáků, uprchlých ze zajetí), Reisz s Chermešem se připravovali k odchodu do Maďarska, ale pod dojmem událostí v tomto Hitlerově satelitu (převrat a nastolení vlády fašistických Šípových křížů) se rozhodli zůstat a shromažďovat údaje o vojenské, politické a hospodářské situaci na Slovensku. Chaviva Reiková nadále organizovala pomoc slovenským Židům, především starým a sociálně slabším osobám.

Ve spolupráci s členy banskobystrického Hašomeru založila výbor, sídlící v budově bývalé židovské lidové školy, který shromažďoval a rozděloval finanční podporu, sháněl pracovní možnosti apod. Dne 7. října 1944 přistál na letišti Tri duby (s druhou části americké vojenské mise OSS) pátý židovský „šlichim“ Aba Berdičev, přivážející svým druhům novou vysílačku a baterie. Původně měl i on plnit samostatné zpravodajské úkoly v Maďarsku jako další člen paraskupiny AMSTERDAM, ale nakonec se na Slovensku připojil k britské vojenské misi (operace WINDPROOF) a sdílel s ní osud až do tragického konce (popraven v Mauthausenu 26. ledna 1945).

Přepadeni protipartyzánským komandem

V druhé polovině října již bylo zřejmé, že povstání je odsouzeno k porážce. Povstalecká armáda ustupovala pod sílícím tlakem německých jednotek do hor. Také příslušníci desantu AMSTERDAM museli 26. října 1944 opustit Banskou Bystrici. Společně s nimi odešlo zhruba 40 židovských dobrovolníků, které Chaviva a její druhové vycvičili pro partyzánský způsob boje. Dorazili na Pohronský Bukovec, kde zamýšleli zřídit provizorní polní tábor, jenž měl sloužit dalším uprchlým Židům.

Dne 31. října ráno však základnu nečekaně přepadlo německé protipartyzánské komando. Příslušníci skupiny se rozprchli do okolí, ale během dne byli téměř všichni dopadeni, včetně tří členů AMSTERDAMU – jediný Chajim Chermeš unikl. Zajaté parašutisty oddělili od ostatních zadržených a převezli do vězení krajského soudu v Banské Bystrici, již obsazené německým vojskem.

Během výslechů na gestapu, často za použití fyzického násilí, byla Chaviva Reiková označena za nebezpečnou židovskou agentku. Bránu věznice banskobystrického soudu opustila 20. listopadu 1944, kdy ji oficiálně „propustili“ na svobodu, ve skutečnosti ji téhož dne nacisté odvezli i s Rafaelem Reiszem do Kremničky a tam v protitankovém příkopu oba zastřelili. Cvi Ben Ja´akov byl zastřelen o měsíc později, 29. prosince 1944, zřejmě v okolí obce Kováčová u Banské Bystrice.

Pohřbena s vojenskými  poctami

Tělesné ostatky Chavivy Reikové a Rafaela Reisze byly nalezeny při exhumaci masového hrobu 250 zavražděných slovenských Židů u Kremničky v dubnu 1945 a převezeny do Prahy na britské válečné oddělení Olšanského hřbitova. Po mnoha urgencích izraelské vlády povolily československé úřady 8. září 1952 jejich převoz do Izraele. O tři dny později byly s vojenskými poctami pochovány na vojenském hřbitově na hoře Herzl v Jeruzalémě vedle ostatních padlých židovských parašutistů a bojovníků Hagany.

Symbolické náhrobky zde mají i Ja´akov s Berdičevem. V součastnosti nese jméno Chavivy Reikové kibuc Lehavot Chaviva, vzdělávací středisko židovsko-arabského centra pro mírové programy The Givat Haviva, Dům Chavivy v kibucu Maanit, nebo celá řada ulic v izraelských, kanadských a amerických městech. Od roku 1994 se také uděluje německá mírová cena Haviva Reik – Friedenspreis. Na Slovensku ji v roce 1964 posmrtně vyznamenali pamětní medailí Slovenského národního povstání a v roce 1990 se stala čestnou občanskou Banské Bystrice in memoriam.

  • Zdroj textu

    Válka REVUE prosinec 2013

  • Zdroj fotografií

    Wikipedia


Další články v sekci