Chrt v císařském psinci: Kořistní tank Medium Mark A

Většinu nasazených tanků během Velké války užívaly síly Dohody. Němci sice nasadili asi dvě desítky pásových obrněnců, ale užívali také kořistní stroje. Některé pak zapůjčili ke studiu i svému spojenci

03.02.2019 - Jiří RáčilNěmecké císařské armádě se podařilo během roku 1918 ukořistit více než 15 tanků Medium Mark A Whippet, z nichž dva byly v provozuschopném stavu. Stroje s původním označením A220 a A249 následně putovaly do týlu, kde je noví majitelé testovali a využívali také pro cvičné účely. Kořistní tanky poskytly také výborný námět propaganděcentrálních mocností.

Výlet do Vídně

V Německu zůstaly oba zmíněné stroje až do konce války a dostaly nové označení – Beutepanzer A. Oba tanky využívaly v letech 1918–1919 také bojůvky Freikorpsu v neklidném poválečném Berlíně, nicméně A249 mezitím stihl ještě jednu zajímavou zastávku, z níž se dochovala pouze jediná fotografie.

Tank A249 ukořistila německá armáda u francouzské vesnice Bray-sur-Somme (východně od Amiensu) v březnu 1918. Obrněnec byl odeslán do Německa, kde jej tamní inženýři podrobili testům a cvičným jízdám. Podle nepublikované dobové fotografie s pózujícím rakousko-uherským četařem (Zugsführer) je patrné, že o měsíc později projevila studijní zájem i rakousko-uherská armáda, jak napovídá i text na druhé straně stručně informující o místě a datu: W.Nst.4/18. Pravděpodobně se jedná o zkratku Wiener Neustadt, duben 1918.

TIP: Nadějný britský chrt: Tank Medium Mark A Whippet 

Whippet následně putoval zpět do Německa, kde jej opatřili trámovým křížem. Po kapitulaci vilémovského císařství tank sloužil jednotkám Freikorpsu, jejichž příslušníci na pancíř domalovali velkou lebku se zkříženými kostmi. Po uklidnění situace a podepsání versailleské mírové smlouvy se A249 nakonec vrátil Britům, kteří jej pravděpodobně vyřadili a sešrotovali. Přesto některé exempláře sloužily až do konce 20. let, jako tomu bylo například v Rudé armádě. Do dnešní doby se zachovalo pouze pět kusů těchto elegantních strojů. 

  • Zdroj textu

    I. světová

  • Zdroj fotografií

    Oldphoto.info


Další články v sekci